Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 3. 12. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Vyhledávání v poptávkách

    Nalezeno 361 poptávek
Za poslední týden 2 292 poptávek
Za poslední měsíc 10 864 poptávek
Za poslední rok 115 766 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba administrativní budovy a zázemí cestářství - Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 - Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 - Otlučení (osekání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace stavby - přestavba stávajícího objektu praktické výuky budovy autodílny a svařovny Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 30.08.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - oprava silnice III/1247 třídy - Silnice je v těchto úsecích v nevyhovujícím technickém stavu - Vykazují značné poruchy – vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, drobné i větší výtluky, místy deformace (zejména ola...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - přestavba skladu - stavební práce spočívající přestavbě skladu na multikulturní klub, s propojením školy a nově navrženým vstupem z exteriéru se závětřím s dřevěnou konstrukcí Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace a snížení energetické náročnosti linky posklizňové úpravy a skladování - Dopravní a transportní cesty – kpl - Čistička obilí – 1 ks - Elektroinstalace – kpl - Ocelové konstrukce – kpl - Přidružené stavební práce – kpl Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání laboratorní centrifugy - laboratorní centrifugy včetně rotorů a příslušenství pro oddělení klinické biochemie a hematologie v kompletním vybavení a poskytování pozáručního servisu po dobu 36 měsíců po ukončení záruky dodaných přístrojů Lok...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž systému dorozumívacího zařízení pacient-sestra - dodávka a montáž systému dorozumívacího zařízení pacient-sestra pro interní a gynekologicko porodnické oddělení - součástí veřejné zakázky je pozáruční servis na 36 měsíců po ukon...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů - Faricimab - FARICIMAB 120MG/ML INJ SOL 1X0,24ML+1FIL: Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 25.09.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup 5 zdvižných mostů a příslušenství pro 7 stávajících nástěnných lůžkových ramp pro jednotku intenzivní a resuscitační péče v kompletním vybavení a poskytování pozáručního servisu po dobu 36 měsíců Lokalita: - okres Brno Termín pro podání na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva - dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 25...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní pozemkové úpravy - vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zeměděls...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní pozemkové úpravy - zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Prosenice, Proseničky a přiléhajících okrajových částech - předpokládaná výměra pozemků zahrnutých do KoPÚ činí 556 ha....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka vyšetřovacího křesla včetně kolposkopu v kompletním vybavení a provádění pozáručního servisu vyšetřovacího křesla vč. kolposkopu na základě servisní smlouvy Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 25.09.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajiětění komplexní pozemkové úpravy - zpracování návrhů 4 komplexních pozemkových úprav v území dotčeném stavbou dálnice D35, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí - Návrhy KoPÚ budou vyhot...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně získání pravomocného společného povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby včetně autorského dozoru a zpracování plánu BOZP Lokalita: - okres Brno Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky břišního rozvěrače v kompletním vybavení Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 25.09.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání kitů pro automatickou izolaci nukleových kyselin II. - průběžné dodávky kitů pro automatickou izolaci nukleových kyselin z různých druhů biologického materiálu Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 27.09.20...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání hybridního stentgraftu - průběžné dodávky hybridního stentgraftu dle potřeb zadavatele po dobu 4 let Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 26.09.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání EPS Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 14.9.23 ve 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání železobetonové konstrukce Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 18.9.23 v 8:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 482 469 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena