Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 5. 2. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 5 531 poptávek
Za poslední týden 44 poptávek
Za poslední měsíc 201 poptávek
Za poslední rok 1 879 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava stávající lávky pro pěší přes Mlýnský potok - Oprava mostní konstrukce lávky zahrnuje - odstranění svršku a vybavení včetně izolace; provedení sanace nosné konstrukce; sanace spodní stavby; provedení nového mostního svršku...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - polní cesta HPC2 a IP21 - Jedná se o realizaci polní cesty (p.č. 2426), která kopíruje trasu stávající zpevněné cesty s příkopy v celkové délce polní cesty 1 551,42 m - Podél cesty je jako IP21 navržena výsadba ovocných a listn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesní cesty - v rovinatém terénu 0,45 - 1,4 km bude využita recyklace za studena s doplněním kameniva - v 1,4 - 1,7 km bude současný povrch ošetřen tryskovou metodou - bude také obnoveno současné příčné a podélné odvodnění s doplněním jedné h...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava 3 místních komunikací v obci Kozlov v celkové délce 2 332 m – jedná se o komunikace 15c, 25c a 26c - bude provedeno očištění stávající vrstvy, po jejím rozrušení bude doplněna uzavírací vrstvou štěrkodrti 0-32 - následně bude položena podk...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava mostů D1-382 a D1-402 - plošná sanace horního povrchu mostovky po odstranění stávajících vozovkových a izolačních vrstev - nahrazení mostního svršku, očištění a údržba mostních závěrů, zábradlí a PHS - obrusná a ložní...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu komunikace - vyspravení podkladu - provedení postřiku živičného - odstranění asfaltové vrstvy - sanace podkladní vrstvy apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava výtluků na místní komunikaci - opravy bez frézování i s frézováním - opravy také tryskovou metodou - provedení sanací spár a trhlin - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy stávajících místních komunikací – vozovek, parkovacích stání a chodníků. Součástí je rekonstrukce dešťové kanalizace a obnova veřejného osvětlení Lokalita: - Jihočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 24. 02....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava betonové komunikace včetně nátěru - 1) Rozebrání dotčených částí betonové komunikace - 2) Rozebrání obrubníků, odřezání od živičné části - 3) Snížení stávajících kanalizačních šachet - 4) Výměna uliční vpusti - 5) Výměn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nového parkoviště - parkovací plocha bude mít 35 parkovacích stání pro osobní automobily o rozměrech 2,5- 3,0 x 5,0 m - parkovací stání jsou navržena z betonové zasakovací dlažby s výjimkou bezbariérových stání, které jsou navrženy z beton...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava objízdných tras - oprava krytu komunikace - výškova úprava poklopů šachet - předláždění stávajících rozpadlých „hnízd“ kamenné dlažby v parkovištích - lokální úpravy odvodnění komunikací z důvodu odstranění stávajících závad - veškeré podr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování dopravního terminálu - provedení novostavby zpevněných ploch dopravního terminálu včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury - součástí stavby jsou komunikace, nástupiště, odstavná parkovací stání, odvodnění těchto ploch dešťovo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice III/2405 třídy - Navržena je hydroizolace mostovky a rubu opěr - Vozovkové souvrství bude třívrstvé, s litým asfaltem MA. Zádržný systém na mostě bude zábradlí dle VL4 - Na mostě bude jednostranný chodník ze ž...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce komunikací v objektu domova pro seniory - Oprava a modernizace stávajících komunikací a zpevněných ploch v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb určených pro pojezd vozidel, parkování a pěš...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace zámecké plotové zdi i s branou - revitalizace zámecké plotové zdi historickou technologií a výměna brány a branky - Vybourání zdiva - tvárnice Porobeton - Rozebírání poškozeného cihlového záklopu do 20% - Vybour...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce stávající silnice II/335 třídy - Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení - V úseku staničení 0,11632 – 0,30086 bude položen místo nezpevněné krajnice odvodňovací betonový žlab, který bude za...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nové uspořádání komunikací a chodníků - vč. povrchů - a rekonstrukce komunikací a chodníků a jejich povrchů v ulici - dále je předmětem veřejné zakázky úprava přístřešku připojení podchodu - úpravy inženýrských sítí - veřejné osvětlení, nov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce komunikace a chodníků Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nabídek: - 20.02.2023 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulic - úpravy stávajících zpevněných ploch - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 20.02. 2023 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku v obci - částečná realizace rekonstrukce veřejného osvětlení Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro podání nabídek: - 22. 2. 2023 do 9:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 383 047 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena