Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 29. 1. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 5 483 poptávek
Za poslední týden 49 poptávek
Za poslední měsíc 171 poptávek
Za poslední rok 1 911 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava vozovek - oprava stávajících místních komunikací - vozovek v ulicích Jeremenkova a Fibichova spočívající ve vyfrézování a znovu položení asfaltového koberce (mastixového) a v lokální výměně betonových obrub a přídlažby...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava asfaltového krytu vozovky místní komunikace - V rámci stavebních prací dojde k obnově asfaltových vrstev krytu MK a betonových obrubníků včetně úpravy stávajících autobusových zastávek „Svornosti“, které budou vymístěny z r...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna trubního propustku - výměna stávajícího betonového potrubí 2x DN 600 za plastové potrubí DN 1000 - zřízení čela z drátokošů na výtokové straně propustku - zřízení čela z rovnaniny na vtokové straně propustku - zřízení silničních svodidel n...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - týkající se opravy povrchu místních komunikací 1C - celkem tedy 4 větví místních komunikací v obci - celková opravovaná délka místních komunikací je 446 m Lokalita: - okres Jičín Termín pro podání nabídek: - 8. 2. 2023...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace lokality - rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury na Martinském nám., na ul. Hasskova a ul. Kotlářská (komunikace a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy, kanalizační řady a přípojky, vodovodní řady a pří...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou dokončovací práce - práce související s přerušenou rekonstrukcí železobetonového mostu - veškeré informace naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek: - 13.02. 2023 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury - oprava komunikace a zpevněných ploch - rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů a přípojek - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice II/294 třídy - rekonstrukce silnice II/294 v cca km 12,400 -14,880 (provozní staničení komunikace) v zastavěném území města - zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 třídy městem - př...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy chodníku - Odstranění dlažeb pro pěší betonové dlaždice 30/30cm - Odstranění dlažeb pro pěší betovová zámková dlažba tl. 60 mm - Rozebrání žulové kostky 10x10cm - vjezdy - Odstranění afaltového krytu tl. d...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy chodníku - Odstranění dlažeb pro pěší betovová zámková dlažba tl. 60 mm - Rozebrání žulové kostky 10x10cm - vjezdy - Odstranění obrub chodníkových - Odkop podloží 25cm - Úprava podloží a zhutnění stávaj...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - kompletní přestavba mostu ev. č. 4879-1 na silnici III/4879 třídy - Součástí stavby je odstranění stávající konstrukce mostu a také vyvolaná úprava silnice III/4879 v celkové délce 90 m. Lokalita: - Zlínský kraj Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu - demolice stávajícího klenbového mostu a stavba nového, železobetonového, polorámového mostu - založení nového mostu bude na mikropilotách - nové budou přechodové oblasti na obou stranách mostu, vč. drená...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesních cest - vyčištění příkopů - provedení povrchu z asfaltového recyklátu - bude provedeno odkopání rozměklých konstrukcí - provedení sanací - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty - budou provedeny nové konstrukční vrstvy z drceného kameniva - bude doplněno odvodnění, skládky dřevní hmoty a hospodářské sjezdy - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Rychnov nad Kněžnou Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou opravy penetrovaných lesních cest - v místech výtluků bude provedeno očištění podkladu od nečistot a uvolněného kameniva - půměrná tloušťka obalovaného kameniva je uvažována do 12 cm a výsprava tryskovou metodou u velkých výtluků 4 cm - veškeré...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace mostu - zemní a výkopové práce - betonářské práce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Cheb Termín pro podání nabídek: - 14.02. 2023 do 08:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - nově upravená komunikace s parkováním pro osobní automobily, rekonstrukce chodníku s dodržením normových parametrů včetně doplnění veřejného osvětlení a výsadby veřejné zeleně - VRN - KOMUNIKACE - CHODNÍK - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího klenbového mostu a stavba nového, železobetonového, polorámového mostu - založení nového mostu bude na mikropilotách - vozovkové souvrství bude třívrstvé, s litým asfaltem MA - rekonstrukce obsahuje i nové nábřežní zdi se zábr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce části silnice III/05018 třídy v celkové délce 510 m - Jedná se o společnou zakázku dvou zadavatelů (ŘSZK a městys Buchlovice), přičemž na každou stavební část jednotlivého zadavatele bude uzavřena samostatná smlouva...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 380 629 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena