Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 25. 2. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 7 774 poptávek
Za poslední týden 84 poptávek
Za poslední měsíc 305 poptávek
Za poslední rok 2 131 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - provedení opravy mostů ev.č. 32-004, 32-006 a 32-007 na silnici I/32 v km 15,700 - 19,600 Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 11.03.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice I/36 třídy Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 12.03.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace veřejného prostranství - stavební práce spočívající v revitalizaci prostranství lokality Tvrz, především rekonstrukce povrchů chodníků a komunikací, veřejného osvětlení, kanalizace a novostavba vodovodu, novostavba pa...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava návozových tras - ke stavbě zprovozněného dálničního úseku D35 Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 19. 3. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je obnova místních komunikací Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 8. 3. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího chodníku - a části nového chodníku - součásti stavby je také výstavba nového osvětlení přechodu pro chodce - rekonstrukce římsy, nové účelové odvodnění komunikace - a modernizace autobusového zálivu. - stavba bude realizo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace veřejného prostranství - rekonstrukce povrchů chodníků a komunikací, veřejného osvětlení, kanalizace - novostavba vodovodu a novostavba parkoviště - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sanace podkladních vrstev vozovky - a betonáž nové CB desky - vozovka je propadlá u kanalizační šachty, CB deska je prasklá a prolomená Lokalita: - Ústecký kraj Termín pro podání nabídek: - 4. 3. 2024 do 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu - členění stavby na objekty: - SO 002 - Všeobecné konstrukce a práce - SO 182 - Dopravně inženýrská opatření - SO 201 - Most ev. č. 160-003 - SO 401 - Zrušení kabelu CETIN Lokalita: - okres Český Krumlov Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba dálnice I. třídy Lokalita: - okres Kladno Termín pro podání nabídek: - 29.02.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - okružní křižovatka - Jde o přestavbu stávající průsečné křižovatky na okružní křižovatku - Stavební záměr má 2 hlavní stavební objekty pozemních komunikací a související přípravy území, DIO a objekty inženýrských sítí - Tent...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice III/27221 třídy - silnice č. III/27221 v prostoru křižovatky současně napojena i místní komunikace - cílem budoucí stavby je zajištění prostorového uspořádání rozlehlé křižovatky a vyřešení bezpečného přístupu ch...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice I/69 třídy - realizace stavebních prací v extravilánu i intravilánu mezi obcemi Lhota u Vsetína a Liptál na silnici I/69 km 2,805 – 5,206 v dl. 2,401 m Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rozšíření areálové účelové komunikace - rozebrání stávající opěrné zdi, stavba nové opěrné zdi ze svahovek - přeložka napájejícího kabelu NN pro vodojem, přesun oplocení a další související práce - veškeré podrobnosti...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava povrchu komunikace Lokalita: - okres Opava Termín pro podání nabídek: - 08. 03. 2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava propadlého okapového chodníku - Provedení opravy propadlého betonového okapového chodníku u budovy 016 v areálu kasárna Kbely s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu pro potřeby uživatele Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - spočívající v rekonstrukci parkovacích ploch - popř. rozšířením stávajících parkovacích ploch - kde je účelem maximální možné navýšení počtu parkovacích stání Lokalita: - okres Nový Jičín Termín pro podání nabídek: - 8....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě asfaltového povrchu komunikací - frézování, nový koberec - který vykazuje značné opotřebení, objevují se síťové trhliny, olamování okrajů podél vozovky - která je porušena po překopech inženýrských sítí - souč...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavby dálnice D6 - Jedná se o čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci - Do stavby jsou dále zahrnuty související přeložky stávající silnice I/6 a silnic III/2243, III/2245 a III/2063, několik mostních objektů v místech k...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice III/11627 třídy - Navrhuje se obnova asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací (převážně v krajích vozovky) s obnovou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně a úpravy aktivní zóny, obnova a doplnění vodorovn...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 511 645 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena