Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 2. 4. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 5 869 poptávek
Za poslední týden 52 poptávek
Za poslední měsíc 191 poptávek
Za poslední rok 1 726 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rozšíření pozemní komunikace - rozšíření pozemní komunikace směrem k fotbalovému stadionu včetně rekonstrukce parkovací plochy, výstavba kolmých parkovacích stání, chodníku, splaškové tlakové kanalizace a dešťové kanalizace a veře...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební rpáce - vybudování pěší komunikace podél zástavby silnice III/1174 a příslušné části silnice III/1173, úprava povrchů silnice III/1174 s jejím částečným rozšířením a realizací nového parkoviště včetně odvodnění zpevněných ploch a osvětlení...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce stávajícího povrchu polních a lesních cest, výstavba nových úseků pro cyklisty. Cílem je zlepšení cyklo dopravy v zájmovém území - Návrh skladby komunikace: SDK 0/4 mm s vápencovým kamenivem – 30 mm, nestmelená vrstv...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace - obnova krytu, pročištění a obnově odvodnění místní komunikace - celkem dojde k obnově 1575 m místní komunikace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 17.04. 2023 d...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební práce - lávka přes Loučnou včetně doplnění zpevněné cesty pro pěší pro napojení lávky na stávající zpevněné komunikace Lokalita: - okres Svitavy Termín pro podání nabídek: - 21.04.2023 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice III/28613 třídy - provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stav...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výspravy vozovek malého rozsahu s asfaltovým povrchem na místních komunikacích města - uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou ruční výspravy živičných komunikací za horka. Rozsah opravovaných...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice III/12819 třídy - Celková délka stavby je cca 4 419 m - Cílem této stavby je oprava silnic za použití kombinace technologií recyklace za studena beze změny nivelety (intravilány) a zesílení konstrukce vozovky (ex...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - instalace prvků snižujících riziko pádu kamenů do prostoru zvýšeného pohybu osob podél chodníku Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 12.04.2023 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zpomalovací práh v ulici Svojsíkova a rekonstrukce chodníku včetně výstavby podélného parkovacího stání - Jejím předmětem je vybudování nového zpomalovací prahu v ulici Svojsíkova před vstupem zimního stadionu, dále dojde ke kompl...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je Lokalita: - Jihočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 20. 4. 2023 do 12:45 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvou bezejmenných místních komunikací - první oprava komunikace v délce 224 m a druhá cca 95 m - kompletní rekonstrukce asfaltobetonové vozovky v šířce 5,5 m a dále budou vybudovány vsakovací žebra - veškeré podrobnosti naleznete v příl...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení cyklostezky - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Česká Lípa Termín pro podání nabídek: - 12.04. 2023 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nového úseku cyklostezky - spojujícího cyklostezku v parku s centrem města - celková délka navrženého úseku je 204 m - a je rozdělena do tří vzájemně propojených tras - stavba je řešena jako liniová stavba - u níž dojde k nezbytným...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Vsetín Termín pro podání nabídek: - 13.04.2023 do 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu ev.č. 03 - V rámci stavby bude provedena demolice nosné konstrukce a sanace a úpravy spodní stavby stávajícího mostu - Nový most je jednopólový a využívá spodní stavby původního mostu - Šířkové uspořádání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování cyklostezky u chodníku podél domu - V rámci prací dojde k likvidaci starého chodníku z litého asfaltu a podkladního betonu, kdy se následně zbuduje cyklostezka s chodníkem ze zámkové dlažby - Součástí prací je proved...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty - odstranění náletových dřevin z krajnic a příkopů, odstranění nánosu na krajnicích - rozrytí zbytků stávajícího asfaltové krytu a podkladních vrstev z drceného kameniva s doplněním podkladu drceným kamenivem a štěrkodrtí a ú...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce mostu ev. č. 11232-1 na komunikaci III/11232 třídy - Při rekonstrukci dojde k výměně stávajícího mostního svršku vč. nových říms, sanace NK a opěr - V rámci rekonstrukce NK budou provedeny kontroly kotevních oblast...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vyspravení výtluků frézováním se strojní pokládkou, včetně projednání s DPMP a odborem investičním a správním ÚMO V, dopravního značení a regulace dopravy, odfrézování živice v tl. 5 cm, odvozu recyklátu, penetrace podkladu, pokládky...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 402 176 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena