Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 21. 4. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Silniční stavby

    Nalezeno 8 353 poptávek
Za poslední týden 73 poptávek
Za poslední měsíc 303 poptávek
Za poslední rok 2 421 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava silnice - výměna obrusné a ložné vrstvy v celé šíři vozovky (frézování 110 mm) - lokální sanace ACP 16S v tl. 50 mm - očištění a provedení nové nezpevněné krajnice s doplněním směrových sloupků a úpravou stávajících napojení a sjezdů - veš...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části silnice I/35 - se dvěma křižovatkami - které obě zůstanou systémově stejně napojené na dosavadní technické vybavení území - a taky rekonstrukce části železniční tratě - s jejím lokálním příčným odsunem Lokalita: - okres Vset...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou opravy komunikací - předlažba chodníků Lokalita: - okres Omomouc Termín pro podání nabídek: - 23. 4. 2024 do 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava místní komunikace - oprava propustku, který bude proveden ze železobetonových trub DN 1000, dále dojde k vybudování opěrné monolitické ŽB stěny, obložení svahů lomovým kamenem a opravě komunikace spočívající v položení nové...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikace v objektu Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 03.05.2024 v 08:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování zpevněné plochy - oplocená manipulační plocha pro kontejnery na tříděný odpad - zemní a betonářské práce apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Pelhřimov Termín pro podání nabídek: - 18.04.2024 do 15:00...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je změna návrhu stavby dopravní a technické infrastruktury - pro lokalitu s výstavbou rodinných domů Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 30. 4. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce ulice - Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace v daném úseku včetně sousedících ploch, celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace, nové nasvětlení přechodů pro chodce v rozsahu r...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rozšíření dálnice D1 - rozšíření dálnice D1 ze stávajícího čtyřpuhového uspořádání na uspořádání šestipruhové (3 jízdní pruhy v každém směru) v úseku km 196,000 - 197,500 - součástí je přestavba na kapacitnější řešení, přestavb...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce ulice - rekonstrukce posledního úseku stávající sil. I/9, I/16, který bude sloužit do doby, než bude dokončen celý obchvat - jde o úsek mezi koncem stavby I/9 Kokořínská ul. a začátkem stavby I/9, I/16obchvat 2. s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba cyklostezky Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 24. 4. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavební úprava úseku silnice - začátek úseku je v liniovém staničení 0,812 km (pracovní spára na konci zastavění obce ) - konec úseku je v liniovém staničení 2,544 km - celková délka komunikace 1.737 m Lokalita: - okres Prostějov Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava komunikací v posádce - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m - Postřik živičný spojov...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava lávky - Cílem projektu je výstavba nové lávky přes řeku - Součástí projektu je i demolice stávající lávky. - Řešené území se nachází v centrální části zastavěného území obce - Účel řešeného území se nemění. Jedná...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je předlažba chodníku - povrch z betonových dlaždic bude nahrazen betonovou dlažbou (PARKETA 200x100x60 mm) - výškové a šířkové uspořádání se nemění - plocha úpravy cca 66,5 m2 Lokalita: - Pardubický kraj Termín pro podání nabídek: - 22. 4....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - spočívající ve vybudování zpevněných ploch včetně parkování a hřišť - sadových úprav a pumptracku se skateparkem osvětlení a drobných objektů - převlékací kabiny, altán, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, přesun soch - p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je předlažba chodníku - povrch z betonových dlaždic bude nahrazen betonovou dlažbou (PARKETA 200x100x60 mm) - výškové a šířkové uspořádání se nemění - délka cca 60 m, plocha úpravy cca 120 m2 Lokalita: - Pardubický kraj Termín pro podání nabí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu místní komunikace - jedná se o místní komunikaci v intravilánu obce - v délce cca 300 m a šířce stávající komunikace 3,0 m Lokalita: - Pardubický kraj Termín pro podání nabídek: - 22. 4. 2024 do 14:17 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je přestavba vodárenské věže na polyfunkční objekt - zhotovení areálových komunikací a zpevněných ploch - vybudování přístřešku pro FVE - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Bohumín Termín pro podání nabídek: - 19.04. 2024...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava silnice - oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena pomocí technologie recyklace za studena jako subdodávka - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro podání nabídek: - 19.04. 2024 d...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 534 046 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena