Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 5. 2. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Bezpečnost, ochrana zdraví, BOZP

    Nalezeno 1 099 poptávek
Za poslední týden 0 poptávek
Za poslední měsíc 23 poptávek
Za poslední rok 283 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon TDS a koordinátora BOZP - rekonstrukce bytového domu - provedení celkové rekonstrukce objektu pavlačového typu a všech bytových jednotek, a to včetně provedení nástavby na bytový dům s 11 startovacími byty a 1 sociálním bytem pro osobu(y) s om...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění BOZP - silnice II/270 třídy - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění BOZP - rekonstrukce silnice III/10140 třídy - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů - Koordinátor BOZP Lokalita: - okres Kladno Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 10.02.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajišťování úkonů v oblasti BOZP a PO Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 31. 01. 2023 v 16:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je koordinátor BOZP - rekonstrukce komunikace - zajištění funkce koordinátora BOZP na základě osvědčení „Osoby odborně způsobilé“ v souladu se zákonem č 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 13.02.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon koordinátora BOZP pro opravné práce - Jednotkový ceník s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro pod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon koordinátora BOZP - Výkon funkce koordinátora BOZP oprávněnou osobou, která je držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu výstavby Lokalita: - okres Olomouc...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerových stání na odpad - X. etapa - 2. část - BOZP - Zajištění činnosti koordinátora BOZP při provádění stavebních pracích spočívajících ve vybudování nových dlážděných kontejnerových stání podél místních komuni...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti TDI (Mosty a inženýrské konstrukce, Geotechnika) a BOZP na stavbě II/119 třídy Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 30.01.2023 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu stavebního dozoru TDS a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi - okružní křižovatka II/116 a III/11626 třídy - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - Koordinátor BOZP - Geotechnik - Pomocný pra...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu stavebního dozoru (TDS) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - Koordinátor BOZP - Geotechnik - Pomocný pracovník správce s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu koordinátora BOZP v přípravné fázi staveb - Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS bude zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Parkovací dům u autobusového nádraží Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 26. 01. 2023 v 08:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění projektových dokumentací (DUSP, DPS) - zajištění zakrytého profilu - 1) DUSP pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně geodetického zaměření a dokladové části - Součástí bude inžen...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP - Labská cyklostezka - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) - úsek SO 101 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je ýkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále TDS) a pro výkon činnosti koordinátora BOZP - Lávky Na Flusárně a Čekalíkovský rybník Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 17. 01. 2023 v 08:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odbahnění rybníka Dolejší Obora - Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s výkonem činnosti TDS a koordinátora BOZP včetně nákladů na dopravu. Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou plynulé dodávky lékové molekuly - železo, parenterální přípravky - ATC: - B03AC - Síla: - 62,5 mg - 100 mg - 500 mg - MJ: - ampule - ampule / lahvička - lahvička - Předpokládaný počet MJ / 24 měsíců: - 2.304 - 2.240 - 884...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 383 047 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena