Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 21. 4. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z lokality: Praha

    Nalezeno 114 384 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 2. 5. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání nábytku včetně montáže - pojízdný a snižovatelný dílenský stůl - hloubka desky: 700 mm deska z masivu - tloušťka desky: min 40 mm - šířka desky: 1.000 mm - výška: 880 mm Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nab...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací - spočívajících v úpravě a modernizaci kotelny Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 10. 5. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu - pro RT-PCR vyšetření karcinomu močového měchýře Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 23. 5. 2024 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících a zřízení nových chodníků v obci - konkrétně je navržena rekonstrukce chodníku po pravé straně ulice - s vytvořením nového úseku chodníku Lokalita: - okres Praha-západ Termín pro podání nabídek: - 10. 5. 2024 do 10...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - souvisejících s podporou a rozvojem kongresového a eventového turismu - zejména zajištění kampaní kandidatur destinace - a vyvíjení činnosti k získání kongresů, konferencí, incentivních pobytů - a globálních kulturních even...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 14.05.2024 v 08:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka olejů, maziv a dalších produktů - API - ACEA - DIN Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 30.04.2024 v 08:30 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka učebnic českého jazyka Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 09. 05. 2024 v 08:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je celková údržba venkovních ploch - posekání všech zelených ploch o rozloze 7 624 m², porost po provedeném sekání nebude vyšší než 5 cm - očištění a ošetření ostatních zpevněných a nezarostlých ploch o rozloze 4 092 m² a bude provedena prevence pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna dožilých osvětlovacích těles - Demontáž dožilých osvětlovacích těles - Odvoz dožilých osvětlovacích těles 15 ks - Ekologická likvidace dožilých osvětlovacích těles 15 ks - Montáž nových zářivkových těles: 120 cm, 4...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava veřejného osvětlení - Dodání LED světel cca 11 000lm, 4000-4500 K, krytí min. IP 65 - Demontáž a montáž LED svítitdel - Ekologická likvidace včetně protokolu - Zapojení svítidel včetně potřebného materiálu Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění taktického vybavení - Hrudní brašna - Rukavice taktické - Brýle taktické - Brýle střelecké Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 02. 05. 2024 v 08:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu Lokalita: - okres Bruntál Termín pro podání nabídek: - 27.05.2024 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání monitor hemodynamiky - dodávka 2 ks monitorů hemodynamických parametrů s možností kontinuálního invazivního měření srdečního výdeje a oxymetrie venózní krve pomocí Swan-Ganzova katétru a možností kompletních výpočtů hemodynamických parametrů...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výsadba BK16d, BK17a, BK17b a BC10 - realizace výsadeb čtyř prvků územního systému ekologické stability podle schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce silnice III/2444 a III/0102 třídy - Silnice v daném úseku jsou v nevyhovujícím stavu s narůstající dopravní zátěží Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 10.05.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rozšíření dálnice D1 ze stávajícího čtyřpuhového uspořádání na uspořádání šestipruhové Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 14.05.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revize, servis a opravy hnacích drážních vozidel - uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude zajištění revizní, servisní činnosti, oprav a údržby tj. odstraňování neplánovaných závad a jednorázových plánovaných zásahů prováděných dodavatelem na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2025 (CSD2025) - poskytování služeb v souvislosti se sběrem a vyhodnocením dat z dopravních průzkumů dle metodiky CSD2025 Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: -...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 537 126 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena