Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 29. 1. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Software

    Nalezeno 1 563 poptávek
Za poslední týden 9 poptávek
Za poslední měsíc 19 poptávek
Za poslední rok 362 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Poptávám: IT software Popis: - poptávám support program Pohoda - základní účetní procesy Lokalita: - Zlín Termín: - dohodou

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rozvoj Archivního informačního systému - zajištění rozšíření software stávajícího Archivního informačního systému zadavatele o nástroje umožňující správu dalšího úložiště, ukládání na offline média a jejich správu, nástroje pro formátovou analýzu a s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je pořízení informačního systému (SW a HW) - dodávka a implementace Informačního systému pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje do jeho určeného technického prostředí včetně nedílně souvisejících služeb a poskytování provozní podpory po...

Poptávám: software Popis: - sháním převodník z CSV do programu Pohoda - dodavatel na dlouhodobou spolupráci pro vytváření převodníků do účetního programu Pohoda - data jsou v .csv nebo .xls a je potřeba vytvořit převodník na tvorbu .xml importu do Pohody - umíme popsat co chceme, vímě jak má...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je implementace území soustavy Natura 2000 - trvalé označení hranic zvláště chráněných území v terénu a výroba a instalace informačních panelů - značení bude provedeno v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. a zahrnuje vyznačení pruhového...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka software - software pro podporu surveillance nozokomiálních infekcí - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Karviná Termín pro podání nabídek: - 27.01. 2023 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace rádiové sítě - výměna stávající instalace a komponentů rádiové sítě za nové - návrh infrastruktury a její umístění tak, aby byla zajištěna hlasová a rádiová komunikace pevnýhc zařízení - veškeré podrobnost inaelznete v pří...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je prodloužení a dokoupení licencí - jedná se o licence produktrů ServiceNow - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 21.02. 2023 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka protipovodňového varovného a informačního systému města - záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je servisní podpora informačního systému transfuzního oddělení zajištění poskytování servisní podpory provozu a rozvoje Informačního systému Transfuzního oddělení (v zadávací dokumentaci označován dále jako „ISTO“) určeného k řešení správy a evidence v...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je servisní podpora používaných licencí lázeňského informačního systému OpenSpa, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejíc...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení nových webových stránek města - implementace grafiky, převod dat ze stávajících stránek z uložiště zadavatele - zajišťování webhostingu, údržby, servisu a technické podpory v délce trvání minimálně 60 měsíců - zaškolení uživatelů a adminis...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání informačního systému - konkrétně se jedná o dodávku informačního systému a návazného hardware - Fakturace - vystavení a evidence faktur - daňových dokladů a zálohových faktur - Přehledy o uhrazených a neuhrazených fakturách požadujeme...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření – vybudování varovného informačního systému ochrany před povodněmi pro městys Lokalita: - Královéhradecký kraj Termín pro podání nabídek: - 23. 01. 2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je tvorba webového portálu - portál pro obsluhu klientů a jejich zaměstnanců a portál mezd - řešení, které bude automatizovaně ukládat a přijímat mzdové informace od zaměstnanců a podklady od klientů a automatizovaně je zpracovávat ve mzdovém programu Pa...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je a ktualizace licencí KROS 4 a dat cenové soustavy ÚRS - jedná se o SW pro stavební rozpočty, kalkulace, řízení výroby a oceňování stavební produkce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění digitalizace společnosti - dodávka SW pro optimalizaci plánování a řízení - dodávka MIS a MES - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 11.01. 2023 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka docházkového systému - docházkový systém bude fungovat na softwarovém principu klient/server, pro 50 osob s možností dalšího rozšíření (min. do 100 osob) - bude obsahovat 2 fyzické terminály vybavené grafickým dotykovým displejem a snímačem...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vývoj a implementace software - software s názvem Business Process Management System, který je určený pro řízení procesů za účelem zlepšování agility a výstupů obchodní činnosti k zajištění maximální spokojenosti zákazníků - veškeré podrobnosti nal...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a provoz ekonomického informačního systému dodávka a provoz ekonomického informačního systému, který pokrývá oblasti rozpočtových a schvalovacích operací, účetnictví a daní, majetku a zásob - prvkem propojujícím jednotlivé oblasti je nást...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 380 615 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena