Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 11. 12. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Inženýrské sítě

    Nalezeno 2 947 poptávek
Za poslední týden 15 poptávek
Za poslední měsíc 51 poptávek
Za poslední rok 1 019 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - kompletní realizace inženýrských sítí vč. komunikace Roszah: - realizace na klíč, kompletní PD zajištěna - pro 18 RD Lokalita: - Liberec Termín: - 01/2022

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám realizaci připojení rodinného domu k vodovodnímu řádu - připojení odtoku z čov do zatrubněného potoka - jde o připojení do existujících sítě (vodovodní řád, zatrubněný potok) pod komunikaci sousedící s pozemkem na kterém je dům postaven Lokalita:...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám realizaci kanalizační přípojky - projekt je hotový a stavební povolení také máme Rozměr: - délka 185 m s protlakem pod silnicí Lokalita: - Havraníky u Znojma Termín: - zkraje příštího roku 2023

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám inženýring k přípojkám vody a kanalizace u 2 RD - přípojky jsou samozřejmě stavebním úřadem v PD povolené a zahrnuté - nyní potřebujeme nahlášení/odsouhlasení u všech dotčených orgánů ke konkrétnímu datu překopu a napojení Lokalita: - Praha 8...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vodovod a kanalizace - Jedná se o novou stavbu vodovodu v celkové délce 1 130 m a tlakové kanalizace v celkové délce 1 959 m včetně odbočení pro přípojky, prodloužení gravitační kanalizace v celkové délce 120 m Lokalita: - okr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vodovod a kanalizace - Jedná se o novou stavbu vodovodu v celkové délce 1 130 m a tlakové kanalizace v celkové délce 1 959 m včetně odbočení pro přípojky, prodloužení gravitační kanalizace v celkové délce 120 m v místní části...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - úprava vodního toku - Úprava vodního toku, opevnění břehu, zajištění inženýrských sítí a výsprava komunikace v ulici Kozohorská - Vítěz předmětné zakázky podléhá následnému schválení zastupitelstva města Lokalita: - okres P...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním opravu prasklé kanalizační šachty v silnici - odkop zeminy (silnice kolem šachty není vyasfaltovaná), vyčištění šachty, usazení nové trubky a víka kanalizace - poté zasypání a uhutnění - materiál jsme schopní zajistit Lokalita: - Ledenice Term...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odkanalizování obcí - Tento kanalizační systém, který se skládá z gravitačních stok doplněných z důvodu značně proměnlivého terénu čerpacími stanicemi splaškových vod a výtlačnými řady, zajistí napojení stávající zástavby v dané...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce -Rrekonstrukce kanalizace - Bude se jednat o novou stavbu, která oddělí stávající jednotný systém kanalizace areálu věznice Ostrov na systém kanalizace oddílné - Pro obě části areálu Věznice Ostrov (severní a jižní areál) je navr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava kanalizace - Jedná se o vybudování kanalizace, v rámci které bude nově položeno 2949 m gravitačního kanalizačního potrubí, které bude doplněno, vzhledem ke konfiguraci terénu, o výtlačné úseky kanalizace celkové délky 2509,...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování nových kanalizačních stok - vybudování nových kanalizačních stok včetně čerpacích stanic s doplněním obnovy vodovodních řadů (jako přílož kanalizačních stok, výměna původních LT řadů) za účelem minimalizace ztrát ve vod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zřízení nové dešťové kanalizace v areálu - Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střech skleníků a části provozních budov do podzemní jímky na dešťovou vodu - Voda v podzemní jímce na dešťovou vodu bude akumulována a...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odvodnění ulice - projektové dokumentace je rekonstrukce části místní komunikace IV. třídy ulice - Zároveň se jedná o novostavbu vsakovacího zařízení, které bude řešit bezpečnou likvidaci dešťových vod z komunikace - Projek...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dokončení stavby nové mateřské školy - venkovní zpevněné plochy, terénní vlna, hrací plocha s atrakcemi pro děti, oplocení pozemku se vstupními vrátky a vjezdovými vraty, přípojka splaškové kanalizace na veřejný řad, vedení dešťové kanalizace v prosto...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava ležaté kanalizace a přípojek - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podání nabídek: - 15.12. 2022 do 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba nové komunikace a inženýrských sítí v lokalitě - Přístupová vozovka - Trasa A1 - je navržena v základní šíři 3,50 m s dvěma výhybnami - Podél vozovek v obytné zóně je 19 parkovacích stání a dvě stání pro vozidla osob...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce rekonstrukce kanalizace - Bude se jednat o novou stavbu, která oddělí stávající jednotný systém kanalizace areálu věznice Ostrov na systém kanalizace oddílné - Pro obě části areálu Věznice Ostrov (severní a jižní areál) je navrže...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce kanalizace - Bude se jednat o novou stavbu, která oddělí stávající jednotný systém kanalizace areálu věznice Ostrov na systém kanalizace oddílné - Pro obě části areálu Věznice Ostrov (severní a jižní areál) je navr...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 369 059 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena