Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 21. 4. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Inženýrské sítě

    Nalezeno 4 229 poptávek
Za poslední týden 21 poptávek
Za poslední měsíc 104 poptávek
Za poslední rok 955 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba ČOV - výkopové a zemní práce - stavební práce na výstavbě kanalizace - demolice a demontáže stávajícího zařízení - sanace stavebních konstrukcí - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Litoměřice Termín pro podání nabíd...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám výměnu vodovodní přípojky Specifikace: - jedná se o přípojku k bytovému domu + hlavní uzávěr vody v domě - součinnost s PVK nutností - jde o výkop cca 8 m mezi chodníkem a domem, rozebrání dlažebních kostek, provrtání obvodové zdi domu, položen...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním přípojku kanalizace na vlastní pozemek - napojení na kanalizační řád vede před pozemkem a propojení do objektu na pozemku - projekt mám Délka: - 35 m Lokalita: - Plzeň Termín: - květen-červen 2024

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám realizaci kanalizační a vodovodní přípojky Rozměr: - délku doplním po kontaktu Lokalita: - 5 km od Tábora Termín: - do konce června 2024

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a výměna páteřního vodovodního potrubí - bude proveden nový páteřní rozvod vody s napojením stávajících vodovodních stoupaček a přípojek k hydrantům - veeškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Havlíčkův Brod Termí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava části dešťové kanalizace včetně šachet, které jsou v havarijním stavu i v nevhodném technickém provedení - oprava kanalizace výkopem s položením nového trubního vedení a oprava šachet - stávající nátokový otvor bude rozšířen z průměru DN 500...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - zasíťování 20 nově vzniklých pozemků pro RD Rozsah: - komunikace - dvouproudová, obousměrná, napojená na stávající místní komunikaci. - veřejné osvětlení - 16 ks bezpaticových stožárů se zemními kabelovými rozvody - vodovod - vodovodní řad zásobovací s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm - Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm - Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do...

Poptávám: stavební práce Popis: - sháním zrušení jímky u bytového domu a připojení na veřejnou kanalizaci - jsme SVJ - rohový vchod bytového domu - na rekonstrukci kanalizace máme projektovou dokumentaci Lokalita: - Ústí nad Labem-Klíše Termín: - dokončení max. podzim 2024

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám zřízení kanalizační přípojky Specifikace: - pro RD - gravitační přípojka splaš. kanalizace PVC 160 v délce 4,6 m, napojena do obecní stoky DN 250, vč. reviz. šachty DN 1000 mm Lokalita: - Mníšek pod Brdy Termín: - 2. - 3. Q. 2024

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - sháním přeložku vodovodního řádu - vodovodní přípojka na soukromém pozemku - dlouhá rovná trasa v PE, průměr 90 mm včetně napojení na stávající řád v PVC - dále vodovodní přípojka z nového řádu včetně šachty - vše včetně výkopových prací, pískování, prosím...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna vodovodu a kanalizace - Stávající betonové potrubí bude ve stejné trase nahrazeno potrubím z kameniny - Uliční části přípojek budou zachovány původní, provede se pouze jejich přepojení do nových odboček v počtu cca 32 k...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace náměstí - vnitřní vodovod pro veřejné pítko a mlžítko - vnitřní vodovod napojený ve stávající vodovodní šachtě na nově osazený T-kus, který bude osazen před stávající vodoměrnou sestavou - na novou odbočku bude na...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám položení kanalizační přípojky Rozsah: - cca 12 m Lokalita: - Okrouhlice Termín: - dle dohody

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám prodloužení vodovodu - výkopové práce, založení, obsyp, zasyp 2x šachta Rozsah: - potrubí PE100RC SDR 11 ø90x8,2 a ø63x5,8 - v celkové délce 182,5 m - viz dokumentace Lokalita: - Rožnov pod Radhoštěm Termín: - kveten 2024

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - výměna nádvorní vpusti dešťové vody - vybourat, vykopat, vyměnit, napojit, srovnat - stávající vpust je v betonovém dvorku - kanál je poničený korozí, nemá správnou výšku Lokalita: - Praha 3 Termín: -dle dohody

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám projekt a realizaci tlakové kanalizace s napojením do obecní kanalizace Specifikace: - na přiloženém obrázku je naznačena předpokládaná trasa tlakové kanalizace - obecní kanalizace je pod asfaltovou silnicí - před napojením tlakové kanalizace do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava kanalizační přípojky v areálu ZŠ - Přípojka je napojena do koncové šachty stoky Ga2 - Přípojka je v havarijním stavu - Blízkost vody z kuchyňského provozu podporuje výskyt potkanů, kteří kanalizaci dále narušují a moh...

Poptávám: inženýrské sítě Popis: - poptávám provedení vodovodní a kanalizační přípojky ze silnice na pozemek - vč. projektové dokumentace a vyřízeni povoleni Rozměr: - celkem cca 6 m a z toho cca 3 m silnice Lokalita: - Spešov u Blanska Termín: - dle dohody

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování kanalizační a vodovodní přípojka a napojení objektu na obecní vodovodní a kanalizační řad Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 25. 04. 2024 v 09:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 536 108 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena