Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 21. 4. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Vodohospodářství

    Nalezeno 1 676 poptávek
Za poslední týden 13 poptávek
Za poslední měsíc 37 poptávek
Za poslední rok 372 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava loviště rybníka - pod dnem loviště bude provedeno drenážní odvodnění se zaústěním do trvalé čerpací jímky u požeráku - staré narušené zdi a dno loviště budou vybourány a provedeny znovu - povrch nového kádiště bude betonový (požadavek rybář...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba tůní - revitalizace koryta potoka - krajinářské úpravy - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Kutná Hora Termín pro podání nabídek: - 24.04. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba úpravny vody s vodojemem, vodovodní sítě a zásobovacích vrtů a s tím spojené oplocení zásobovacích vrtů a vodojemu - Vodovodní síť s vodojemem a zásobními vrty bude umožňovat napojení obyvatel obce a zásobování objektů pitn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna vodovodu a kanalizace - Stávající betonové potrubí bude ve stejné trase nahrazeno potrubím z kameniny - Uliční části přípojek budou zachovány původní, provede se pouze jejich přepojení do nových odboček v počtu cca 32 k...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace náměstí - vnitřní vodovod pro veřejné pítko a mlžítko - vnitřní vodovod napojený ve stávající vodovodní šachtě na nově osazený T-kus, který bude osazen před stávající vodoměrnou sestavou - na novou odbočku bude na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je alizace nové MVE na odbočce z pravé spodní výpusti vodního díla - MVE bude tvořit Peltonova turbína s asynchronním generátorem usazená na uklidňovací jímce s odpadním potrubím do vývaru vodního díla - turbína o hltnosti 75 l/s bude osazena uvnitř h...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba mokřadu - novostavba Mokřadu 1 v k.ú. Malá Vrbka, který je tvořen třemi tůněmi (Tůň I.- III.), jehož funkcí bude zadržení vody v krajině Lokalita: - Jihomoravský kraj Termín pro podání nabídek: - 02.05.2024 v 09:00...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba mokřadů - mokřad 1 je tvořen kaskádou tří zemních tůní - mokřad 2 a 3 je tvořen vždy jednou tůní - součástí realizace je i výsadba doprovodné zeleně - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství na 4 roky, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací Lokalita: - okres Hlavní měst...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odstranění zbylé asfaltové plochy, kanalizační a vodovodní přípojky a stávajícího oplocení Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 13.05.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování nového vodovodního řadu v celkové délce 584 m pro novou zástavbu a současně přepojení stávajících vodovodních přípojek v celkové délce 137 m pro stávající objekty. Navržený vodovod je napojen na stávající vodovodní řad LT...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava hlavního vodovodního řadu včetně uzávěrů, opravy elektroinstalace, stavební opravy - Úpravy povrchů, zemní práce (sejmutí ornice, hloubení jam, zásyp jam, rozprostření ornice, založení lučního trávníku), bourání, zazdívky,...

Poptávám: čističky Popis: - sháním průmyslovou vodárnu - výroba nejlépe z nerezu - může být i použitá - přívodní a obvodní potrubí má průměr 2" Množství/rozměr: - ma. průměr 100 cm - výška cca 1,5 - 2 m - šířka 1 m - 1 ks Lokalita: - celá ČR Termín: - dle dohody Doplňující i...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - revitalizace tůní při pravém břehu Lokalita: - okres Kolín Termín pro podání nabídek: - 23.04.2024 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vodovodní přípojka - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí Lokalita: - Ústecký kraj Termín pro podání nabídek: - 22. 04. 2024 v 08:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce charakteru údržby koryt vodních toků - budou odstraněny nánosy splavenin včetně pařezů dřevin, které vyrůstají z nánosů a břehového opevnění - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jeseník Termín pro podá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - úprava koryta Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 16.04.2024 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vodovodní řady pro zásobení obyvatel obce, a to včetně odboček přivedených na hranici připojovaných pozemků Lokalita: - kraj Vysočina Termín pro podání nabídek: - 26. 04. 2024 v 08:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace koryta v délce 362 m - stavba soustavy 3 větších tůní a 3 menších izolovaných tůní - vegetační úpravy, výsadba dřevin - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Liberec Termín pro podání nabídek: - 16.04.2024 do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - regulace průtoku - Pro snížení plateb za odebrané teplo budou stávající rozdělovače topné vody v PS 01 vyměněny za hydraulický vyrovnávač dynamický tlaků – ANULOID Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 18....

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 535 893 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena