Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 1. 10. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Vodohospodářství

    Nalezeno 1 493 poptávek
Za poslední týden 1 poptávek
Za poslední měsíc 25 poptávek
Za poslední rok 378 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování nové vodovodní přípojky Lokalita: - okres Uherské Hradiště Termín pro podání nabídek: - 10.10.2023 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce malé vodní nádrže - dojde k odstranění stávajícího požeráku a odpadního potrub - uzavření hráze hutněnou zeminou - zasypání odtokového koryta z požeráku - stavba bezpečnostního přelivu se stabilizačním betonovým prahem a opevněným kame...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava vodovodního potrubí v areálu Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 05.10.2023 veš 14:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba vodního díla (výstavba vodovodu a kanalizace) v obci Lokalita: - okres Benešov Termín pro podání nabídek: - 12.10.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odbahnění vodní nádrže - Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa - Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kP...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zřízení vodovodní přípojky - vodovodní přípojky z rozvodného řádu vodárenské společnosti včetně připojení stávajících odboček - dalším cílem této stavby je výměna potrubí PE DN 90 na vodovodní řád minimálně DN 100 z důvodu potř...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace přímého propoje ropovodu IKL - zejména zhotovení přímého propoje IKL do PC09 Lokalita: - okres Mělník Termín pro podání nabídek: - 24.10.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava vodní nádrže - Udržovací práce na HOZ budou provedeny v celkové délce 0,100 km a oprava vodní nádrže v celkové ploše 3 ha - Předmětem prací bude odbahnění nádrže, rekonstrukce bezpečnostního přelivu, doplnění kamenného o...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - provedení nového napojení a výměna části vodovodního potrubí od venkovního uzávěru k vnitřním uzávěrům vody umístěných v technické místnosti soudu - Nově vedená vodovodní přípojka bude jednoduše přístupná v případě potřeby opravy...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zadržování vody - Jedná se o stávající soustavu 2 průtočných vodních nádrží se zemními hrázemi - V rámci stavby dojde k odbahnění zátopy, rekonstrukci objektů (hrází, výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů), opravě břehů...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava přepadu prací vody - Účelem stavby je zajištění optimálního odvádění pracích vod z filtrů do kalových lagun - Součástí stavby je i šachta bezpečnostního přepadu z čerpací stanice z důvodu ochrany čerpadel před zatopením...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice - 1. část veřejné zakázky - Líšná – rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice - změna dokončené stavby zemního vodojemu o užitném objemu 100 m3 + odstranění stavb...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - kultivace okolí - provedení stavebních prací kultivace a revitalizace sídla Libereckého kraje - v druhé etapě bude řešeno nábřeží řeky Nisy – úprava koryta řeky - náplavka, lávka, rampa a schodiště, vstup do budovy A, komunika...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace potoků - jedná se o přírodě blízkou sanaci břehů a dna stávajícího silně zahloubeného (zerodovaného) koryta kaskádou 13 dřevěných přehrádek s kamenným dopadištěm, které umožní ukládání splavenin a postupné vymělčení koryta - veškeré po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební práce spočívající v optimalizaci a modernizaci vodovodní sítě v obci - Vodovodní síť budou tvořit vodovodní řady v délce 1084 metrů (řad A 224,5 m; řad D 204,5 m; řad F 207 m; řad G 448 m) - Jedná se o liniovou stavbu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace vodní nádrže VN1, tůní TŮŇ 1, TŮŇ 2 a TŮŇ 3 - Součástí je výsadba ovocných stromů podél polní cesty a na nově vybudovaných mezích. Všechny prvky jsou v souladu se schváleným plánem společných zařízení Lokalita: - Jih...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zkvalitnění mimoprodukčních a produkčních funkcí rybníka aplikací dusičnanu vápenatého Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 14. 09. 2023 ve 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace vodního režimu lesních půd - úprava vodního režimu lokality formou jednoduchých terénních úprav s cílem zpomalení povrchového odtoku vody stávající sítí zahloubených odvodňovacích příkopů s doprovodnými efekty (zvýšení retenční schopnosti...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava přibližně 160 m dlouhé zastaralé litinové vodovodní přípojky - Geodetické práce - Zabezpečení staveniště - Inženýrská činnost - Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Lokalita: - okres Karviná...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava odtokového žlabu a kanalizace - Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 - Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladk...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 460 781 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena