Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 2. 6. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Měření a regulace

    Nalezeno 1 854 poptávek
Za poslední týden 7 poptávek
Za poslední měsíc 30 poptávek
Za poslední rok 344 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je náhrada snímačů typu EC, EH, GH a OK na 1. až 4. bloku - zpracování dokumentace a provedení realizace kompletní dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech v souladu s požadavky zadáva...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka multikanálového 3D georadaru pro účely archeogeofyzikálního průzkumu. - pořízení multikanálového 3D georadaru pro účely nedestruktivního průzkumu vybraných ploch jako i krajinných celků, které jsou elementární součástí geofyzikálního průzkum...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání teploměrů do chladniček - Velký LCD displej - Funkce MAX-MIN-HOLD - Přepínání °C/ °F - Magnetické upevnění a stojan Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 3. 6. 2024 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů měřicích dýz ISA 1932 a jejich příslušenství Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 10. 06. 2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání přístroje k provádění elektrických revizí - přenosová vzdálenost minimálně 20m - podpora HID protokolu - kapacita úložiště minimálně 16Mb - podporované čárové kódy: Codabar, Code11, Code93, MSI Lokalita: - okres Prostějov Ter...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava a kalibrace průtokoměru - Opravy a údržba měřicích, zkušebních a kontrolních přístrojů Lokalita: - Pardubický kraj Termín pro podání nabídek: - 04. 06. 2024 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání ohmmetru pro trhací práce - rozsah: 1 až 199,9 ohmů, po 0,1 ohmu - přístroj s přesností +/- 0,1 ohmu - měřící přístroj bez spínače, automatické zapnutí/vypnutí - napájení 9 voltovou baterií Lokalita: - okres Prostějov Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a zaškolení obsluhy automatizovaného rentgenového práškového difraktometru pro kvalitativní a kvantitativní fázovou a strukturní analýzu polykrystalických rozpráškovaných materiálů (mineralogických/petrologických vzorků) Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je kalibrace měřidel teploty Logger S0110 - Dvoubodová kalibrace 13-ti pracovních měřidel teploty Logger S0110 dle seznamu v příloze k tomuto zadání - Ke každému měřidlu požadujeme dodání kalibračního listu - Provedení kalibrace požadujeme od Čes...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání měřícího zařízení a řídícího systému - řízení stávající linky na silnou hmotu (LSH) na manipulaci dříví - dodaný řídící systém nahradí stávající měřící zařízení a řídící systém zajišťující provoz LSH a musí umět sám navrhnout na základě dat z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace měření a regulace topného systému - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 03.06. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kuchyně - stavební úpravy spočívají v provedení dispozičních změn v 1. NP hospodářského pavilonu, umístění nové jednotky VZT a chlazení včetně nosného roštu na střeše této budovy - součástí stavebních prací bude kompletní rekonstrukce...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka akcelerometrů - dodávka 120 kusů akcelerometrů pro Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity - výčet požadovaného předmětu plnění včetně technické specifikace Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 12.06.2024 v 10:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro měření rentgenových difrakčních dat monokrystalů Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 11.06.2024 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odávka vícerozsahového FTIR spektrometru - min. požadovaný celkový spektrální rozsah 100-12000 cm-1 - spektrometr musí být vybaven vzduchem chlazeným zdrojem IR záření a halogen-wolframovým zdrojem NIR záření - spektrometr je vybavený vestavěným (in...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna nefunkčních pracovišť pro výuku - dodávka měřících jednotek, modulů, napájecích zdrojů, propojovací kabely a sondy apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 22. 05....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je instalace chromatografu Siemens Maxum II Lokalita: - okres Kroměříž Termín pro podání nabídek: - 31.5.24 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka jednokanálového georadaru (GPR) pro účely georadarového průzkumu archeologických lokalit s komplikovanou topografickou situací a vegetačním pokryve Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 24.05.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup digitálního procesorového ohmmetru - Přístroje pro měření elektrických veličin Lokalita: - okres Tábor Termín pro podání nabídek: - 19. 05. 2024 ve 23:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup zkušebního zařízení PKZ 0516 II - řídící jednotka PKZ 0516 - kabel napájecí - propojovací kabel – test AEV0516 - propojovací kabel – test obvodů sedačky Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 27....

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 552 391 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena