Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 21. 8. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Ostatní

    Nalezeno 2 395 poptávek
Za poslední týden 13 poptávek
Za poslední měsíc 58 poptávek
Za poslední rok 908 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je prodloužení podpory - GFI LanGuard Subscription Renewal for 1 year o období 1 roku Lokalita: - okres Brno Termín pro podání nabídek: - 29.08.2022 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání licenční podpory elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro rok 2023 - legislativní servis spočívající v zajištění souladu ESS s platnou legislativou - odstraňování problémů, chyb a poruch ESS + podpora provozu -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je technická podpora Docházkového systému ANeT včetně aktualizace a úprav - Technická podpora a hot-line - zahrnující údržbu veškerého aplikačního programového vybavení Docházkového systému ANeT, poskytování servisních prací zahrnujících řešení problém...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., projektu zaměřeného na vysoce automatizovaný nástroj (systém) umožňující systematizovat, zr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému - 89/2012 Sb., občanský zákoník - 262/2006 Sb., zákoník práce - 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - 234/2014 Sb., o státní službě - 40/2009 Sb., trestní z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění jednotlivých plnění dle katalogových listů v rámci poskytování podpory Grantovému informačnímu systému - Správa a provoz IS GRIS - Zálohování dat a obnova IS GRIS - Zajištění provozní bezpečnosti a monitoring infrastruktury IS GRIS - Ú...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka prodloužení SW licencí a SW práce - Red Hat Enterprise Linux Server, Standard - Kerio Control - ESET Endpoint Antivirus + File Security - ESET Mobile Security pro Business - Cisco IronPort Email Security VA - instalace Lokalita: - ok...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka 50 ks uživatelských licencí on-premise nástroje pro správu uživatelských účtů, skupin a adresářů a 2 ks licencí podkladového operačního systému pro daný nástroj pro dva (2) servery s nejméně 16 jádry (16 Core) Lokalita: - okres Brno Term...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zejména dodání licencí k eSSL, provedení předimplementační analýzy, poskytnutí potřebného programového vybavení, parametrizace systému, implementace a integrace s okolními systémy, migrace dat (ze stávajícího systému i po ukončení smlouvy vzešlé z této...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je podpora portálu iTop pro Service Desk a Konfigurační databázi - Součástí implementace je rovněž zaškolení zaměstnanců zadavatele Lokalita: - Moravskoslezský kraj Termín pro podání nabídek: - 22.08.2022 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je aktualizace webových stránek - poskytnout veřejnosti aktualizované webové stránky města a vytvoření nových podstránek města pro tematické oblasti - nové webové stránky by měly být pro veřejnost více uživatelsky přívětivé a měly by nabídnout novou...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zprostředkování služeb na 12 měsíců - Google Cloud Platform & APIs - 5x Google Workspace Business Starter Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 19.08.2022 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory ICT pro zabezpečení provozuschopnosti NIS s délkou podpory na 1 rok a aktivací podpory do 5 dnů po podpisu smlouvy Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 26.08.2022 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup ročního předplatného k užívání služby Vertex AI - možnost importu datasetu z formátu CSV - správa a úprava datasetů v UI - možnost pro dataset trénovat více modelů - možnost zpřístupnit modely pomocí REST API - paralelní provoz nat...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro modelování a simulování materiálových toků a optimalizaci výrobních a logistických procesů s tvorbou nákresů výrobního systému - dodávka software pro modelování a simulování materiálových toků a optimalizaci výrobních a logistic...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání monitorovacího systému energií - dodávka monitorovacího systému energií v rámci zavádění systému centrálního energetického managementu Středočeského kraje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001: 2019 (v rámci přípravy na certifikaci Sys...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění programátorské práce Sharepoint 2019 - Převod stávajících funkcionalit a aplikací vytvořených v původním prostředí Sharepoint 2010 do nového prostředí Sharepoint 2019 - Programování nových aplikací dle potřeb zadavatele v prostředí Shar...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v obnově licencí produktu „Tenable.sc“ pro 512 IP adres a produktu - Standard Tenable.sc Console Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 23.08.2022 v 8:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro dopravní plánování a modelování a software pro dopravní mikrosimulaci Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 05.09.2022 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb za účelem vývoje a vytvoření specializovaného software - Vývoj Low-Level software pro mobilní jednotky s procesory typu ARM - tvorba SW pro potápěcí zařízení DV BUDDY Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro po...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 335 813 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena