Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 2. 6. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Provádění analýz

    Nalezeno 330 poptávek
Za poslední týden 1 poptávek
Za poslední měsíc 5 poptávek
Za poslední rok 73 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je monitoring dle protokolu NetCode - vypracování analýzy dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka dle přesné metodiky WHO, modul A - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace monitoringu vodohospodářských objektů - měření sedimentů - zhotovení laboratorních analýz a poradenských činností v oblasti vodního hospodářství s odtokem dešťových vod - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Rokyc...

Poptávám: služby Popis: - poptávám vypracování podnikatelského záměru - převést slovní záměr do čísel - oživená historie Lokalita: - celá ČR Termín: - co nejdříve

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění služby výzkumu a vývoje terénní části a zpracování archeologických výzkumů zadavatele - a) preparace terénních situací - b) vyhledávání a vyzvednutí movitých nálezů - c) pořízení fotografických a kresebných záznamů terénních situací...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace 30 auditů rovného odměňování dle Standardu auditu rovného odměňování včetně vypracování Závěrečné zprávy a plánu rovnosti (Pay Equality Plan) za každý audit, poradenství a vzdělávání u každého auditovaného zaměstnavatele, realizace 3 reauditů...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýza dat v rámci projektu implementace MDR na pracovištích zadavatele - podrobné informace jsou uvedené v zadávací dokumentaci Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 16.05. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je průzkum potřeb neformálních pečujících - zajištění podkladů pro další rozvoj sítě sociálních služeb s důrazem na služby sociální péče - průzkum by měl odpovědět na otázku, zda mají neformální pečovatelé dostatečnou podporu ze strany sociálních s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je záchranný archeologický průzkum (ZAV) - provedení záchranného archeologického průzkumu (ZAV) terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumen...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexní analýzy procesů vhodných k robotizaci - veškeré podrobnosti naleznete příloze Lokalita: - okres Brno-město Termín pro podání nabídek: - 25.04. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace a administrace sběru dat, jejich kontrola a vložení do databáze pro českou část studie ESPAD - Studie ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mláde...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v inženýringových pracích konstruktérů a výpočtářů - projektové návrhy technických řešení manipulátorů - detailní konstrukční návrhy strojních zařízení - pevnostní výpočetní analýzy - simulace procesů zavážení s ohledem na k...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumu SEZ – bývalé vysoké pece VP4 a VP6, v areálu společnosti Lokalita: - Moravskoslezský kraj Termín pro podání nabídek: - 25. 04. 2024 ve 23:59 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění management projektu - asistence managementu projektu - technická pomoc členům týmu - analytické a syntetické práce - organizace práce pracovních skupin - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýza elektroaktivních látek Lokalita: - Královéhradecký kraj Termín pro podání nabídek: - 17. 04. 2024 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu na území připravované stavby I/57 Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 18.04.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení sběru dat proměnných parametrů vozovek silnic III. třídy v celkové délce 6 232 km ve vlastnictví Středočeského kraje a správě zadavatele, vyhodnocení získaných dat a navržení plánu údržby, oprav a rekonstrukcí silnic a jejich aktualizace L...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění kvantitativního (dotazníkového šetření) i kvalitativního (individuální rozhovory, skupinové rozhovory, expertní panely) sběru dat, průzkumů a šetření sociologickými metodami - Dodavatel bude zpracovávat jednotlivé průzkumy trhu v souladu s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je plánování a nákup digitálních médií - průběžná analýza digitálního trhu v oblasti energetického segmentu - monitoring konkurence – aktivity v oblasti digitální komunikace a kreativní monitoring - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýza parkování na vymezeném území Lokalita: - Pardubický kraj Termín pro podání nabídek: - 09. 04. 2024 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění bleskových průzkumů veřejného mínění k tématice obrany, bezpečnosti a činnosti resortu - Průzkumy budou realizovány prostřednictvím elektronických dotazníků na základě dílčích výzev (objednávek) objednatele a budou probíhat získáváním míně...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 552 399 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena