Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 11. 6. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Projektanti - ostatní

    Nalezeno 6 539 poptávek
Za poslední týden 43 poptávek
Za poslední měsíc 170 poptávek
Za poslední rok 1 783 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - vodohospodářské zařízení - Průzkumné práce - Stavebně historický průzkum - Diagnostika komunikace - odborné poradenství NPÚ - Projektové práce - Ostatní dokumentace Lokalita: - Středočeský kraj Termín p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací - rekonstrukce trolejbusové trati Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 22.06.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - cyklostezka - Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění všech potřebných stanovisek pro zajištění vydání pravomocného společného povolení. Součástí inženýrské činnosti bude majetkoprávní příprava stavby včetně zabezpečení...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projekční práce - fotovoltaická elektrárna na střeše zimního stadionu v areálu - a) studie instalace fotovoltaické elektrárny s řešením akumulace přebytků FVE; - b) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. pro společné úze...

Poptávám: projekční práce Popis: - projektová dokumentace na ohlášení stavby vikýře Specifikace: - vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby na pultový vikýř vč. požární zprávy, výkazu výměr, položkového rozpočtu a všech potřebných vyjádření a souhlasů pro Stavební úřad - orie...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - AD pro LBK 3B a LBK 5C - Výměra 6 753 m2. - Celková výměra biokoridorů činí 1,2386 ha - Lokální biokoridor LBK 5C na p.p.č. 410 Lokalita: - Ústecký kraj Termín pro podání nabídek: - 22.06.2023 ve 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - GTP a AD pro HPC 1B R - HPC 1B R (kategorie P 4,0/20 jednopruhová) - jedná se o zpracování PD k rekonstrukci hlavní polní cesty o délce 2 320 m - zpracování geotechnického průzkumu pro polní cestu - vyřízení stavebn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace na odstranění stavby na pozemcích st. 826/1 a 826/2 třídy - zajištění vyjádření dotčených orgánů, vlastníků technické infrastruktury, souhlasy vlastníků dotčených a sousedních pozemků a povolení stavebního úřadu k od...

Poptávám: služby Popis: - poptávám zpracování pasportu pro bytový dům - střecha objektu je plochá - budova je nepodsklepená Rozměr: - zastavěná plocha budovy 1.200 m2 Lokalita: - Prosiměřice Termín: - dle dohody

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - novostavba zbrojnice - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu - Dohled nad stavebními pracemi Lokalit...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na opravu vlečky - zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci stavebních prací spočívajících v opravě a dostavbě vojenské vlečky Lokalita: - Jihomoravský kraj Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace SOkA - Součástí projektové dokumentace bude též návrh dispozičního umístění a instalace kompaktního regálového systému - Zpracování položkového rozpočtu vč. výkazu výměr na určení předpokládané hodnoty stavby např. dle URS....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení projekčních prací, inženýrských prací a autorského dozoru - domácnosti - sklady - WC pro personál a návštěvy - samostatné pracovny pro pracovníky v přímé péči - kotelna Lokalita: - okres Uherské Hradiště Termín pro podání nabí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace pro provádění stavby - paralelní komunikace - zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro Paralelní komunikace - Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací Lokalita: - okres Beroun Te...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - rekonstrukce výtahu - autorského dozoru a činnost koordinátora bezpečnosti při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) - předmětem díla je výměna stávajícího výtahu a rekonstrukce výtahové šachty Lokalita: - Královéhradec...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění projektu - syntéza hlasu - Cílem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytování služby spočívající v syntéze hlasu, tj. převodu textu do mluveného slova - Cílem PTK je transparentním způsobem získat přehled o sou...

Poptávám: projekční práce Popis: - poptávám zpracování projektové dokumentace na novostavbu - střecha objektu bude plochá - stavba bude nepodsklepená - projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby, průkaz energetické náročnosti budo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování technické dokumentace pro opravu stavebních objektů ve správě - Jedná se o zpracování technické dokumentace pro opravu stavebních objektů ve správě Lokalita: - Karlovarský kraj Termín pro podání nabídek: - 20. 06. 2023 v 07:00 ho...

Poptávám: projekční práce Popis: - poptávám projekt modernizace elektrické přípojky rodinného domu Množství: - 1 RD Lokalita: - Brno Termín: - léto 2023 Doplňující informace: - 3-fázová s možností nabíjení elektromobilu

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vytvoření hlavního strategického plánu (generelu) stávajícího a výhledového vodovodu pro municipalitu Gračanica vč. místních obcí a místních částí - Zakázka zahrnuje zpracování stávajícího stavu s provedením rozborů surové / pitné vody, zpracování m...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 422 642 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena