Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 28. 7. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Projektanti - ostatní

    Nalezeno 9 705 poptávek
Za poslední týden 52 poptávek
Za poslední měsíc 229 poptávek
Za poslední rok 2 907 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro povolení stavebního záměru vč. projednání s dotčenými subjekty (1. etapa), zpracování dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (2. etapa), zajištění autorského dozoru (3. etapa) a zajištění oso...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace - rekonstrukce ulice - doplnění chodníků včetně vjezdů, zasakování dešťových vod a prověření dešťových kanalizací včetně částečné rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu, přeložení a doplně...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (příp. dokumentace pro povolení záměru) a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění autorského dozoru při provádění stavby pro rekonstrukci obvodové zdi kolem ústředním hřbitově...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP Lokalita: - Olomoucký kraj Termín pro podání nabídek: - 16. 08. 2024 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace - prodloužení PK - zhotovení projektové dokumentace a související činnosti ke stavbě Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 26.07.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je správce stavby - rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 05.08.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je diagnostika a statické posouzení mostu s předpjatou nosnou konstrukcí v km 39,414 na trati Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 30.07.2024 v 07:30 hodin

Sháním stavebnictví: Popis: projektant tepelné techniky Specifikace: pro výměnu plynového kotle potřebuji zjistit, zda bude potřeba výměna i radiátorů Termín realizace: co nejdříve Lokalita realizace: Středočeský kraj Cena: nabídněte Profil popt...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace - stavební úpravy objektu Lokalita: - Ústecký kraj Termín pro podání nabídek: - 05. 08. 2024 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení bezpečnostního auditu a vypracování podrobné analýzy rizik ve vztahu k zaměstnancům, studentům i ostatním osobám na půdě univerzity a jejich objektech - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Liberec Termín pro po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - muzeum a Informační centrum - vypracování architektonické studie návrhu stavby (včetně návrhu řešení okolních ploch) a architektonické studie řešení interiérů a exteriérů, (ii) vypracování projektové dokumentace pro povolení...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění energeticky úsporného opatření objektu J3 a rekonstrukce skladu - Uzavření smlouvy o dílo - projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru Lokalita: - okres Brno T...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru projektanta, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění řádného výkonu činnosti...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - výstavba dílny - zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování dat trubního odvodění dálnice - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 22.07. 2024 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - základní škola Lokalita: - okres Mělník Termín pro podání nabídek: - 07. 08. 2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování aktualizace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - zhotovení aktualizace vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z opakovaného, případně opakovaných veřejných projednání Metropolitního plánu a jejich zapracování, eve...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci a sanaci objektů - projektová dokumentace pro povolení záměru vč. podkladů pro zadání veřejné zakázky na stavební práce - projektová dokumentace pro provedení stavby pro zadání veřejné z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - změna užívání prostor bývalé veterinární ošetřovny - Architektonické a související služby Lokalita: - Liberecký kraj Termín pro podání nabídek: - 31. 07. 2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací nástavby budovy prvního stupně v zadní části areálu Lokalita: - Pardubický kraj Termín pro podání nabídek: - 12. 08. 2024 v 16:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 570 885 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena