Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 21. 8. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Projektanti - ostatní

    Nalezeno 5 109 poptávek
Za poslední týden 43 poptávek
Za poslední měsíc 182 poptávek
Za poslední rok 1 821 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování územní studie ve smyslu ustanovení § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s názvem - Studie regenerace panelového sídliště IV. Etapa - Podkladem pro zpracování studie bude zadání územní...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové dokumentace pro stavbu a následná realizace nové areálové přípojky NN, včetně souvisejících stavebních prací, ve vojenském objektu - Součástí předmětu plnění je zajištění autorského dozoru Lokalita: - Olomoucký kraj T...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2021+ II. Lokalita: - Moravskoslezský kraj Termín pro podání nabídek: - 19.09.2022 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýza rizik zájmového území pro výstavbu chytré čtvrti - analýza rizik bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území z ledna 2011 a Metodickým pokynem MŽP pro průzkum kontaminovaného území ze září 2005...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu vodního díla, zpracování zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby vodního díla, zpracování projektové doku...

Poptávám: projekční práce Popis: - zpracování pasportu pro rodinný dům Specifikace: - střecha objektu je: šikmá - budova je: nepodsklepená Plocha: - 150 m2 Lokalita: - Čistá u Mladé Boleslavi Termín: - dle dohody

Poptávám: služby Popis: - vyhledání pramene na pozemku Specifikace: - skalnatý povrh Lokalita: - Dlouhá Louka, katastr Lom u Litvínova Termín: ¨- 16.8.-23.8.2022

Poptávám: služby Popis: - poptávám měření hlučnosti klimatizačních jednotek v bytovém domě Množství: - 27 bytů Lokalita: - Hodonín Termín: - srpen 2023

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti - snížení energetické náročnosti budovy - Repase (popř. výměna) výplní otvorů - Dílčí opravy fasády - Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP B. (etapa II.) - Rekonstrukce střech...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace – rekonstrukce kotelny Lokalita: - okres Louny Termín pro podání nabídek: - 9.9.2022

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - rekonstrukce podtlakové čerpací stanice - Kompletní návrh rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice, zajištění všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové dokumentace, provedení nezbytných průzkumný...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění územní studie ÚS03 - služby spočívající ve zpracování Územní studie ÚS03 Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 5.09.2022 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - oprava mostu v km 4,256 na trati - Zhotovení a projednání projektové dokumentace pro provedení stavby, řešící opravu železničního mostu v km 4,256 na trati Lokalita: - okres Šumperk Termín pro podání nabídek: - 23.08...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace - rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 - jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - rekonstrukce heliportu - vypracování projektové dokumentace (PD), a to na rekonstrukci heliportu v areálu, včetně výkonu autorského dozoru a dalšího souvisejícího plnění - obsahem projektové dokumentace bude vyhřívání, os...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace a realizace stavby - montovaná hala pro sklad zdravotnického materiálu - Jedná se o realizaci novostavby montované haly pro sklad zdravotnického materiálu - Předmětem zadávané veřejné zakázky je provedení stavby „na klíč“...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace nového výtahu v objektu - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: - 26.08.2022 v 10:00 hodin

Poptávám: služby Popis: - jedná se o pasport budovy - střecha objektu je šikmá a budova je podsklepená Rozměr: - výměra cca 240 m2 Lokalita: - Karolinka Termín: - dle dohody

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace k vybavení 2. NP simulačního centra audiovizuální technikou Lokalita: - Královéhradecký kraj Termín pro podání nabídek: - 22.08.2022 v 9:00 hodin

Poptávám: služby Popis: - poptávám vytvoření harmonogramu a čerpání financí v ÚRS - zpracovaný rozpočet na základě výkazu výměr v ÚRSu máme - jedná se středně velkou zakázku Lokalita: - celá ČR Termín: - co nejdříve

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 335 838 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena