Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 14. 8. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Novostavby - komerční stavby

    Nalezeno 602 poptávek
Za poslední týden 4 poptávek
Za poslední měsíc 14 poptávek
Za poslední rok 195 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování výcvikového střediska - 001: Zemní práce - 002: Zakládání - 003: Svislé a kompletní konstrukce - 004: Vodorovné konstrukce - 005: Komunikace pozemní Lokalita: - kraj Vysočina Termín pro podání nabídek: - 16....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace stavebních prací v areálu, spočívajících ve vybudování nových ubikací a výběhů pro koně Převalského, včetně dalších doplňkových expozic a kompletní úpravy celého prostoru Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba haly a zděného spojovacího traktu, které budou zahrnovat provoz technických služeb obce - V rámci této veřejné zakázky bude realizován stavební objekt SO 01 – hala č. 1, SO 05 – Dešťová kanalizace a sorbční vpusť a SO...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba objektu lůžkového hospicového zařízení - výstavba objektu lůžkového hospicového zařízení pro nemocné v závěrečné fázi jejich nevyléčitelného onemocnění - zařízení má charakter zdravotnického zařízení poskytujícího pali...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování výcvikového střediska - Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100m3 - Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m - Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vnitřní stavební úpravy přízemí hlavní budovy č. p. 124 za účelem umožnění bezbariérového přístupu osob s omezenou schopností pohybu - Dílo zahrnuje výstavbu bezbariérové rampy a související stavební úpravy vstupních prostor příze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba tělocvičny - Veřejná zakázka je zadávána formou požadavků na výkon nebo funkci dle § 92 odst. 2 ZZVZ, tj. formou Design & Build tzn., že vybraný dodavatel zpracuje dokumentaci příslušného stupně a následně provede stavbu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba šaten ve sportovním areálu - stavební práce, které řeší novostavbu objektu šaten a zázemí pro hráče fotbalového klubu a občany -jJedná se o stavbu trvalou, součástí stavby budou zpevněné plochy příjezdu a přístupu, nap...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba provozní budovy táborové základny - Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Sejmutí ornice plochy do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba víceúčelového hřiště, které je navrženo jako soubor sportovních ploch - SO 01 Tréninkové hřiště s umělým povrchem - SO 02 Dráha pro běh - SO 03 Tribuny Lokalita: - Zlínský kraj Termín pro podání nabídek: - 12.0...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba multifunkční haly - výstavba multifunkční haly ve školícím a výcvikovém zařízení Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 19.08.2022 v 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování odděleného přístupu řidičů v budově železniční dopravy Lokalita: - okres Vsetín Termín pro podání nabídek: - 12.8.22 ve 14:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba sportovních kabin - Nakládání výkopku hor.1-4 do 100m3 - Uložení výkopku na skládku - Poplatek za skládku - Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba ekodvora, objektu správní budovy a zázemí pro údržbu obce, rekonstrukce příjezdové komunikace a návrh inženýrských sítí, včetně parkovacích stání v místě původního ekodovora - Stavba bude realizována ve dvou etapách -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby lesní správy - výstavba nové budovy (administrativní a hospodářská část mmj. s chladícím boxem) a parkoviště, včetně všech rozvodů – voda, kanalizace, elektro, a to jak v objektu, tak na zpevněných plochách - veškeré podrobnost...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby zahradního centra na pozemku - Novostavba objektu zahradního centra bude objekt jednopodlažní, bez půdní vestavby, nepodsklepený, zastřešený mírnou pultovou střechou se štíty, včetně skleníku se zastřešením pultovou prosklenou střec...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování hasičské zbrojnice - vybudování dvoupodlažní stavby hasičské zbrojnice obdélníkového půdorysu - objekt je rozdělen na prostor garáže se třemi stáními a administrativní část o dvou nadzemních podlažích Lokalita: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování prostor pro děti s uloženou OV - Veškeré sítě jsou v bezprostřední blízkosti objektu jako areálové rozvody - Pro dané území jsou dány pouze územní regulativy dané Územním plánem Veselíčko - Vlastní objemové řešení...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba provozní budovy táborové základny - vybudování také příjezdové komunikace k novostavbě - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Semily Termín pro podání nabídek: - 25.07. 2022 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba šaten ve sportovním areálu - stavební práce, které řeší novostavbu objektu šaten a zázemí pro hráče fotbalového klubu a občany - Jedná se o stavbu trvalou, součástí stavby budou zpevněné plochy příjezdu a přístupu, nap...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 334 988 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena