Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 3. 7. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Zemní práce

    Nalezeno 12 645 poptávek
Za poslední týden 106 poptávek
Za poslední měsíc 481 poptávek
Za poslední rok 4 866 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava PZS na přejezdu P2052 v km 12,079 a P2055 v km 14,722 třídy - Náhrada zastaralé technologie přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 12,079 a 14,722 za nově budované typy, včetně doplnění výstražníků a závor na přejezdech...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - parkovací plocha - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m - Založení trávníku parkového výsevem v rovině...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna osobních výtahů - nosnost: min. 320 kg / 4 osoby - dopravní rychlost: min. 0,5 m/s - počet stanic/nástupišť: 6/6 - zdvih: 14000 mm - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Česká Lípa Termín pro podání nabídek: - 0...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava zpevněných ploch - jedná se o betonového a pochozí plochy při vstupu do areálu a v areálu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Nymburk Termín pro podání nabídek: - 11.07. 2022 do 12:00 hodin

Poptávám: stavebnictví Popis: - poptávám opravu komínů a okop Rozsah: - jedná se o čtyři komíny v havarijním stavu jenž jsou na bytovém domě - v každém komíně jsou dva kouřovody, nejspíš se bude muset komín zbourat a postavit od půdy nový - okop a hydroizolace se musí provést podél celého...

Poptávám: stavební práce Popis: - poptávám zhotovení přípojky kanalizace k rodinnému domu - včetně terénních úprav + položení dlažby Rozměry: - délka 20-25 m - bližší zaměření na místě Lokalita: - Uherský Brod Termín: - v časovém termínu srpen-září 2022

Poptávám: zemní práce Popis: - terénní práce okolo RD Rozsah: - RD 7 x 4 m - celková plocha pozemku 660 m2 - realizace zámkové dlažby - ze 3 stran cca 1 m, jedna strana 2,5 m - chodník k brance od zámkové dlažby ca 20 m - včetně materiálu Lokalita: - Praha 4 Termín: - co nejdřív...

Poptávám: výkopové a stavební práce Popis: - odkopání a srovnání terénu včetně zbourání zídky na dvorku RD Rozsah: - kopání, přesun a naložení hlíny a suti do kontejneru - cca 7,5 m2 - bourání cca 6 m dlouhé 0,5 m vysoké a 0,3 m silné zídky ze zvětralého betonu naložení suti do kontejneru...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - dopravní řešení, terénní a sadové úpravy - Jedná se o terénní a sadové úpravy a dopravní řešení ve vnitřním dvoře objektu - u novostavby komunitního domu pro seniory Lokalita: - Jihočeský kraj Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s instalací tří pobytových mol na rybníku - navazujících na zádržné zdi z pohledového betonu - mola budou pokryta laťovým roštem z DB latí 40x60 mm - z povrchu mol budou vystupovat lavičky a schodiště z týchž latí - m...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace vodovodu a kanalizace - hlavním cílem navrhované stavby je propojení obou břehů řeky - napojení stávajícího veřejného vodovodu je na levém břehu situován do ulice, vedení vodovodu je zavěšeno na lávce - a na pravém břehu Berounky je dále...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místních komunikací obce - Celé dílo bude členěno na dvě části - „Nad Rybníčkem I“ (SO 01) a „Nad Rybníčkem II“ (SO 02) - Zkoušky - Zaměření stavby - Geometrický plán - Nasondování inženýrských sítí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odbahnění vodní plochy včetně realizace opatření jako je výstavba 2 tůní, každá o ploše 75 m2, úpravy sklonů svahů vodní plochy, kácení, zhotovení dočasného překladiště, které bude sloužit k přeložení odtěženého sedimentu - Sedime...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - obnova stromořadí včetně stavebních úprav - Jedná se o provedení opravy chodníku s cyklostezkou v rámci výměny stromořadí na náměstí - Stavební úpravy spočívají v rozebrání a následné úpravě povrchů zpevněných ploch pro pěší...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace vodovodního řadu - pokládka vodovodního řadu bude prováděna bezvýkopově (řízeným protlakem) - budou provedeny úpravy ve stávající vzdušníkové šachtě - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres České Budějovice Termín...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu - stávající nebytové prostory budou v rámci projektu rekonstruované a budou přestavěné na 5 nových bytů o různé dispozici a různé velikosti - jedná se např. o zemní a podlahové práce či malířské práce apod. - veškeré podrobno...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba samostatného pavilonu domova mládeže - budova je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená, se sedlovou střechou - svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako zděné, střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky, střešní krytina bude z...

Poptávám: zemní práce Popis: - rekonstrukce betonové komunikace a skladovací plochy Rozsah: - vybrání starého betonu a napojení na asfaltovou komunikaci - 1.000 m2 betonové komunikace nahradit asfaltem - 4 kanalizační vpusti - volba způsobu dle domluvy na místě Lokalita: - Kladno Dří...

Poptávám: stavební práce Popis: - rozšíření asfaltové komunikace v areálu provozovny Rozsah - překládka osvětlení, oplocení, instalace nové brány - stěhování skladovacích buněk - projektovou dokumentaci výkaz-výměr dodáme mailem na vyžádání - stavební povolení i ostatní povolení dodány....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úprava a oživení stávajících dětských hřišť v zahradách mateřských škol - spočívající v odstranění stávajících a pozůstatků nevyhovujících herních prvků a pískovišť - některé funkční herní prvky, budou přesunuty v rámci zahrady - stávající travna...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 321 313 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena