Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 21. 4. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Zemní práce

    Nalezeno 20 108 poptávek
Za poslední týden 152 poptávek
Za poslední měsíc 676 poptávek
Za poslední rok 4 618 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava silnice III. třídy - oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena recyklací za studena jako subdodávka - vozovka je navržena v průměrné šířce 5,45 m - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Term...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích - jedná se zejména o opravy trhlin, spár, výtluků, prasklin apod. v površích pozemních komunikací a chodníků - opravy propadů podloží pozemních komunikací a chodníků - opravy a čištění odvodňo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dvou silnic - součástí prací bude zároveň úprava chodníků, osvětlení přechodu pro chodce a zřízení nové kanalizace - celková délka rekonstrukce bude v délce 2108,70 m - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hav...

Sháním skládání: Popis: skládání palet Specifikace: nutno přepravit bobíkem s vidlemi z kamionu na zahradu cca 50 m od místa naložení Hmotnost: 600 kg paleta Množství: 32 palet Termín: přizpůsobím se (ne víkend), čas 8:00 hod. Lokalita realizace:

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace teplárny - cílem modernizace je změna palivové základny při zachování stávajícího jmenovitého výkonu zdrojů tepla - vybudování potřebné infrastruktury pro příjem a skladování paliva - dodávka nového kotle - veškeré podrobnosti nalezn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV včetně vybudování nové čistící, mechanicko biologické, linky - součástí stavby bude dále pochozí ocelová plošina, na níž budou osazeny česle s vestavěným lisem - terénní úpravy spočívající v pokládce nové...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úprava ulice a přilehlého prostranství - stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí - vybudování chodníků a jiných zpevněných povrchů - instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení a kabelové infrastruktury - krajinné úpravy; zahradni...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba ČOV - výkopové a zemní práce - stavební práce na výstavbě kanalizace - demolice a demontáže stávajícího zařízení - sanace stavebních konstrukcí - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Litoměřice Termín pro podání nabíd...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba přístřešku - přístřešek bude sloužit k ukládání nástaveb a příslušenství (pluh, sypač, zameták atd.) strojů (traktůrek, multicar apod.), které slouží pro potřeby údržby obce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava cesty - návrh řešení spočívá v úpravách stávající konstrukce a jejím zesílení dvěma vrstvami asfaltového betonu - předpokládané zvýšení nivelety do 10cm vzhledem k rozrytí a urovnání krytu - krajnice budou urovnány a zpevněny, propustky pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesní cesty - oprava výtluků, vyjetých kolejí a erozních rýh štěrkových lesních cest - lokální sanace doplněním kameniva - obnova odvodnění - technické zhodnocení skládky dřevní hmoty a trubního propustku - veškeré podrobnosti naleznete v p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice II/116 a III/11614 třídy - SO 102 Silnice III/11614 - SO 201 Most ev.č.116-015 - SO 301 Dešťová kanalizace – část KSUS SK (57%) - SO 501 Přeložka STL plynovodu Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava povrchu silnice III/4698 třídy - V intravilánu obce Hať zůstane zachována stávající odstavná plocha silničních vozidel, dojde k jejímu fyzickému oddělení od průjezdného profilu silnice III/4698 osazením obruby ze 2 řad drob...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava stávající silnice I/4 třídy - celková délka opravovaného úseku je 3423 m. - oprava vozovky bude v celé trase prováděna ve stávajících šířkách zpevnění, v některých lokálních místech v extravilánu může být provedeno šíř...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - realizace PSZ - rekonstrukce dvou polních cest C1 a C2 v k. ú. Světlík včetně kácení dřevin a nové výsadby - tyto stavby vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených pozemkových úprav Lokalita...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava hydroizolace - odstranění poruch hydroizolace dvora ve vnitrobloku - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 22.04. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je sanace betonových konstrukcí mostů na základě výstupů z BPM - oprýskaná omítka a krytí výztuže - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 24.04. 2024 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava silnice - obnova asfaltového krytu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Svitavy Termín pro podání nabídek: - 02.05. 2024 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava chodníku - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažb - ruční rozebrání dlažby - úprava pláně urovnáním a zhutněním - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí - dodávka a pokládka betonové dlažby...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace - oprava asfatobetonových vrstev a odvodnění místní komunikace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 18.04.2024 do 09:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 536 123 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena