Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 5. 2. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Zemní práce

    Nalezeno 14 631 poptávek
Za poslední týden 72 poptávek
Za poslední měsíc 325 poptávek
Za poslední rok 4 215 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava stávající lávky pro pěší přes Mlýnský potok - Oprava mostní konstrukce lávky zahrnuje - odstranění svršku a vybavení včetně izolace; provedení sanace nosné konstrukce; sanace spodní stavby; provedení nového mostního svršku...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - polní cesta HPC2 a IP21 - Jedná se o realizaci polní cesty (p.č. 2426), která kopíruje trasu stávající zpevněné cesty s příkopy v celkové délce polní cesty 1 551,42 m - Podél cesty je jako IP21 navržena výsadba ovocných a listn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava trati - oprava a výměna součástí železničního svršku vedoucí k nastavení lepších kvalitativních parametrů infrastruktury a k dlouhodobému odstranění jednotlivých závad Lokalita: - okres Rakovník Termín pro podání na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesní cesty - v rovinatém terénu 0,45 - 1,4 km bude využita recyklace za studena s doplněním kameniva - v 1,4 - 1,7 km bude současný povrch ošetřen tryskovou metodou - bude také obnoveno současné příčné a podélné odvodnění s doplněním jedné h...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava 3 místních komunikací v obci Kozlov v celkové délce 2 332 m – jedná se o komunikace 15c, 25c a 26c - bude provedeno očištění stávající vrstvy, po jejím rozrušení bude doplněna uzavírací vrstvou štěrkodrti 0-32 - následně bude položena podk...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava mostů D1-382 a D1-402 - plošná sanace horního povrchu mostovky po odstranění stávajících vozovkových a izolačních vrstev - nahrazení mostního svršku, očištění a údržba mostních závěrů, zábradlí a PHS - obrusná a ložní...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu komunikace - vyspravení podkladu - provedení postřiku živičného - odstranění asfaltové vrstvy - sanace podkladní vrstvy apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava výtluků na místní komunikaci - opravy bez frézování i s frézováním - opravy také tryskovou metodou - provedení sanací spár a trhlin - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Karlovy Vary Termín pro podání nabídek: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s přípravou území pro realizaci nové výjezdové rampy - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 13.02. 2023 do 11:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavební úpravy stávajících místních komunikací – vozovek, parkovacích stání a chodníků. Součástí je rekonstrukce dešťové kanalizace a obnova veřejného osvětlení Lokalita: - Jihočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 24. 02....

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava lávky u restaurace Kozlovka, mostní závěry, oprava vodovodů Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 09. 02. 2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava betonové komunikace včetně nátěru - 1) Rozebrání dotčených částí betonové komunikace - 2) Rozebrání obrubníků, odřezání od živičné části - 3) Snížení stávajících kanalizačních šachet - 4) Výměna uliční vpusti - 5) Výměn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba nového parkoviště - parkovací plocha bude mít 35 parkovacích stání pro osobní automobily o rozměrech 2,5- 3,0 x 5,0 m - parkovací stání jsou navržena z betonové zasakovací dlažby s výjimkou bezbariérových stání, které jsou navrženy z beton...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výměna rozvodů TUV a topné vody - odstranění zeminy a zákrytu energo kanálu - dodávka a montáž předizolovaného potrubí - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 20.02.2023 do 10:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava části sekundárního rozvodu tepla a teplé vody (SRT) z předávací stanice PS 10 Lokalita: - okres Frýdek-Místek Termín pro podání nabídek: - 20.02.2023 v 08:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výměna potrubí rozvodu teplé vody a oprava izolací potrubí rozvodu tepla pro vytápění v domech č. p. 1886-1892 Lokalita: - okres Frýdek-Místek Termín pro podání nabídek: - 20.02.2023 v 08:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava objízdných tras - oprava krytu komunikace - výškova úprava poklopů šachet - předláždění stávajících rozpadlých „hnízd“ kamenné dlažby v parkovištích - lokální úpravy odvodnění komunikací z důvodu odstranění stávajících závad - veškeré podr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava plošin a pochozích lávek - Ocelová konstrukce bude montována na místě bez svařování, spoje šroubováním - Celá ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná - Pochozí plochy budou z poloroštů - Žebříky, zábradlí a madla...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování dopravního terminálu - provedení novostavby zpevněných ploch dopravního terminálu včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury - součástí stavby jsou komunikace, nástupiště, odstavná parkovací stání, odvodnění těchto ploch dešťovo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce propustku ev.č. 34417 - Stávající propustek tvoří kamenná klenba, poprsní zdi jsou kamenné, římsy ŽB - Přestavba bude provedená vsunutím tubosideru do stávajícího mostního otvoru. Konstrukce vozovky bude zachována,...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 383 047 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena