Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 23. 6. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Zdravotnictví a zdravotnické služby

    Nalezeno 364 poptávek
Za poslední týden 5 poptávek
Za poslední měsíc 14 poptávek
Za poslední rok 99 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou sekvenační služby - provedení sekvenace do 3 týdnů od převzetí vzorků - demultiplexing výstupních dat do formátu FASTQ - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 21.06. 2024...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení ergometrie včetně vyhotovení lékařské zprávy o vyšetření v rámci pracovnělékařských prohlídek u pracovníků smluvních partnerů vykonávajících rizikové práce, a to v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách ve znění po...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění kurzu zdravotník zotavovacích akcí - kurz první pomoci v rozsahu 40 hodin dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, a prováděcím právním předpisem - vyhláškou MZ ČR č. 148/2004 Sb., kterou se měn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení RTG hrudníku - ZP snímek plic a srdce včetně popisu snímku, a to v rámci pracovnělékařských prohlídek u pracovníků smluvních partnerů vykonávajících rizikové práce, a to v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb. o pracovně-lékařských službách ve...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžné dodávky spotřebního materiálu pro operaci zadního segmentu oka dle potřeb zadavatele po dobu 4 let Lokalita: - okres Hradec Králové Termín pro podání nabídek: - 26.06.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb - odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele, zaměstnance a zástupce zaměstnanců - v otázkách ochrany a podpory zdraví při práci - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město P...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje k léčbě onkologických pacientů pro oddělení onkologie Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 24.06.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provádění pracovně lékařských prohlídek - hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k prác - poradenská činnost a dohled na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvise...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení - prohlídky těl zemřelých budou poskytovatelem zajišťovány nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, pokud se nebude jednat o postup podle § 84 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona o zdra...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění diagnostických a monitorovacích služeb - jedná se především o monitoraci EKG, na základě požadavků a potřeb objednatele po dobu 2 let - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství - Touto službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambul...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení akreditované kalibrace přístrojů na měření přístrojů na měření teploty - Rozsah od 0 - 40 °C je využíván k popisu podmínek měření v pracovním a mimopracovním prostředí. Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 6. 6...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování distanční zdravotní služby obyvatelům s trvalým pobytem - Distančními zdravotními službami se rozumí služby poskytované mimo zdravotnické zařízení prostřednictvím dálkového přístupu, za použití informačních a telekomunikačních...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení služeb specializované sportovně funkční diagnostické péče pro jednotlivé ASO - Komplexní analýza limitace výkonu - Cílená analýza limitace výkonu - Kontrolní analýza limitace výkonu - Trénink v teplotní komoře a adaptace na sl...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka pacientského monitorovacího systému pro ortopedickou JIP včetně pozáručního servisu - dodávka pacientských monitorovacích systémů pro oddělení Ortopedie JIP, záruční a pozáruční servis - Uuzavřeny budou smlouva kupní a servisní na pozáruč...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je přeprava lékaře k ohledání zemřelého na území města - přeprava lékaře k ohledání zemřelého na území města Brna a okolí a zpět - Dopravce tuto službu poskytuje nepřetržitě v denních i nočních hodinách, formou 24/7 na telefonickou výzvu pověřeného...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka sekvenačních souprav pro vyšetřování na přístrojích MiniSeq, MiSeq, NextSeq Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 03.06.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku, a to 1 ks mrazicího boxu na hematologicko-transfuzního oddělení Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 06.06.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup diagnostického spotřebního materiálu pro přístroj IndiMag48 pro OLD - Kryt magnetických tyčí pro přístroj IndiMag 48 - IndiMag 48 PW Rod cover (672) - Kit k extrakci DNA z tkání, krve a trusu vhodný k použití pro extrakční automat IndiMag 4...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) Lokalita: - okres České Budějovice Termín pro podání nabídek: - 27.05.2024 v 10:00 hodin

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 562 382 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena