Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 28. 4. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Zdravotnictví a zdravotnické služby

    Nalezeno 342 poptávek
Za poslední týden 4 poptávek
Za poslední měsíc 13 poptávek
Za poslední rok 81 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 systémů pro monitoring životních funkcí včetně transportních monitorů - dodávka 15 pacientských monitorů s velikostí displeje min 15" a 1 centrální stanice jsou určeny pro Metabolickou JIP - 16 telemetrických vysílačů a 1 centrální moni...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služby osobní dozimetrie - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Znojmo Termín pro podání nabídek: - 02.05. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je analýzy alergenů - Lepek - Sója - Arašídy - Skořápkové plody - Vejce Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 25. 4. 2024 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžné analýzy dioxinů (polychlorované dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF), PCB s dioxinovým efektem (obsah jednotlivých polychlorovaných bifenylů), vyjádřeny v ekvivalentech toxicity WHO za použití WHO+-TEF, indikátorových PCB, v matric...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti dle Atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.) a souvisejících předpisů – dohlížející osoba, vykonávání zkoušení provozní stálosti na pracovištích v KNTB Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 17.05.2024 v 10:00 ho...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služby spočívající v provádění laboratorních vyšetření vzorků krve dárců Lokalita: - okres Kolín Termín pro podání nabídek: - 29.04.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provádění laboratorního vyšetření – NAT testování vzorků dárců krve a krevních složek - provádění laboratorního vyšetření – NAT testování vzorků dárců krve a krevních složek (plazmy, krevních destiček) z odběrů pro výrobu transfuzích přípravků a odb...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování zdravotní dopravní služby II. - poskytování zdravotní služby spočívající v převozech pacientů v rámci areálu zadavatele, převozech pacientů propuštěných zadavatelem do domácího ošetření, do jiného zdravotnického zařízení a zařízení sociá...

Sháním zdravotnictví: Popis: zdravotní přístroje Specifikace: - 1.970 x 800 x 750 maserský stůl fixní 3x - 2.160 x 760 x 430 - 980 elektrické masážní lehátko 4x - 1.970 x 800 x 650 vyšetřovací lůžko 1x - 1.900 x 540 x 900 nosítka na podvozku 1x - 680 x 680 x 450 stoličk...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je laboratorní vyšetřování k průkazu známek infekce dárců krve a/nebo krevní složky - řádných a včasných dodávek vázaného spotřebního materiálu (tzv. diagnostických souprav, reagencí) potřebného pro sérologické a molekulárně genetické (NAT) vyšetřován...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání izolačních kitů pro forenzní účely - kolonková metoda bez nutnosti odpipetovávat odpad (účelem je minimální manipulace se vzorkem bez zvýšeného rizika cross-kontaminace) = dostatečný počet sběrných zkumavek - bez magnetických partikulí...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služby distribuce léčiv a dalšího zboží - stanovení rámcových podmínek, za kterých budou vybraní dodavatelé poskytovat jednotlivým nemocnicím Jihočeského kraje službu distribuce zboží pro průběžnou dodávku léčivých přípravků, zdravotnic...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění zdravotnických dopravních služeb a služeb přepravy pacienta neodkladné péče z konkrétního místa na území České republiky (obvykle ze zdravotnického zařízení, kde je přepravovaná osoba umístěna), na hraniční přechod Lokalita: - Česká repu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu ultrazvukových systémů včetně příslušenství Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 23.04.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických odborných přístrojů Lokalita: - okres Ostrava Termín pro podání nabídek: - 19.04.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu ventilační jednotky pro IVC systém chovných nádob pro Centrum pro práci s laboratorními zvířaty Lokalita: - okres Olomouc Termín pro podání nabídek: - 23.04.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb externího laboratorního vyšetření markerů infekcí přenosných krví – hepatitis B a C a HIV metodou NAT u odběrů pro výrobu transfúzních přípravků dle Vyhlášky č. 143/2008 Sb., o lidské krvi ve znění pozdějších předpisů Lokalita: - o...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nájem analyzátoru pro extramurální vyšetření včetně vázaného spotřebního materiálu - Nájem 1 ks analyzátoru pro extramurální vyšetření spolu s odpovídajícím příslušenstvím pro oddělení klinické biochemie - řádné a včasné dodávky vázaného spotřeb...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování služby spočívající v provádění laboratorních vyšetření vzorků krve dárců v rámci transfuzního a hematologického oddělení - vyšetření krve, krevní plazmy a trombocytů na přítomnost Hepatitidy B a C, - vyšetření krve, krevní plazmy a tro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelné laboratorní rozbory pitné vody a odpadních vod na základě odběrů vzorků vody z odběrových míst zadavatele - Laboratorními rozbory se rozumí mikrobiologické a chemické vyšetření vody, které je dáno rozsahem mikrobiologických a ch...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 537 952 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena