Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 2. 4. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky z kategorie: Ostatní

    Nalezeno 1 276 poptávek
Za poslední týden 9 poptávek
Za poslední měsíc 47 poptávek
Za poslední rok 480 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odběr vzorků vody a jejich chemické a mikrobiologické rozbory - mikrobiologický rozbor z 1 místa (bez Legionelly sp., chemického slévaného vzorku), dusičnany a zákal, TOC, volný chlor, vázaný chlor, ORP, pH, průhlednost, teplota - Staphylococcus...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poskytování integračních služeb pro oprávněné osoby v rámci Státního integračního programu (SIP) Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 18. 04. 2023 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je management událostí stavu sítě - Cílem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude vytvoření a následná implementace specializovaného informačního systému, který umožní být nadstavbou/integrátorem již zavedené SW podpory a zároveň bud...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je externí hodnocení kvality interního auditu ČNB - provedení externího hodnocení kvality interního auditu zadavatele v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu (The International Professional Practices Framework standardy č. 1300...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je technická podpora síťové infrastruktury Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 06.04.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je konzultace SharePoint Online - Předmětem poptávky jsou konzultace spojené s nastavením a optimalizací Sharepoint Online a jeho obsahu - Práce budou řízené formou samostatných objednávek na dílčí úkoly, které budou realizovány našimi pracovníky a...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb 3 interních auditorů kybernetické bezpečnosti, kteří v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a prováděcí vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, budou realizovat rozsah činností dle požadavků zadav...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provedení dendrologického průzkumu ve VTM - Provedení místního šetření v areálu, získání podkladů v terénu, dokumentace a hodnocení dřevin, a další související činnosti (výměra areálu 110 105 m2) - Zpracování textové a tabulkové části, v rozsahu...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zpracování realizačního projektu, realizace a vyhodnocení monitorovacích prací na lokalitě Lokalita: - kraj Vysočina Termín pro podání nabídek: - 17. 04. 2023 ve 23:59 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je implementace systému řízení kvality v National Food Agency podle ISO 9001:2015, včetně předcertifikačního auditu Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 11. 04. 2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění PR poradenství Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 06. 04. 2023 ve 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je tvorba a poskytnutí 9 samostatných e-learningových kurzů manažerského vzdělávání pro vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce ČR - Dodavatel dodá všechny kurzy ve standardu SCORM k implementaci do LMS zadavatele, a to tak že každý kurz bude dodán jako sam...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je poradenství při správě a rozvoji softwaru ServiceNow Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 31.03.2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výzkum kvality života a potřeb pražských rodin - analýza potřeb rodin v oblasti rodinné politiky - identifikace klíčových problémů, se kterými se pražské rodin potýkají - součástí zpracování výzkumu bude i nastavení „Indikátoru spokojenosti“ - vešk...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru - rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku - laboratorní a polní zkoušky - monitoring v průběhu stavby - kontrolní a dozorová geotechnická činnost - aktivní účasti na jednáníc...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je management dynamické správy majetku města - zajištění služeb managementu dynamické správy majetku zadavatele Lokalita: - okres Žďár nad Sázavou Termín pro podání nabídek: - 29.03.2023 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je technická pomoc na zpracování zadávací dokumentace pro realizaci akcí PÚO 2023 Lokalita: - okres Kutná Hora Termín pro podání nabídek: - 24. 03. 2023 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zabezpečení přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 23. 03. 2023 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je správa obsahu a analýzy datových zdrojů - a) analýzy provázání a kontrola validity unikátních citací bibliografických zdrojů v rámci Informačního systému ochrany přírody (ISOP) a návrhy dílčích úprav systému - b) provedení kontrol navázání inven...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je správa identit PAM II - Software (počet primárních uživatelských licencí) - Software (počet externích uživatelských licencí) - EPM licence windows stanice - EPM licence linux stanice - Remote access licence Lokalita: - Středočeský kraj Te...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 402 176 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena