Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 3. 12. 2023)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Vyhledávání v poptávkách

    Nalezeno 434 poptávek
Za poslední týden 2 292 poptávek
Za poslední měsíc 10 864 poptávek
Za poslední rok 115 766 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je provádění oprav rozsahu O a M pro HDV řady 731, 742 a 750 - provedení oprav rozsahu O a M pro HDV řady 731, 742 a 750 na období 24 měsíců. - práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče, výslovně neupravené v zadávacích podmínkách se řídí českým prá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je likvidace 1 nepojízdného vozu řady Sggrrs v SOKV České Budějovice - demontáž a likvidace 1 kusu nepojízdného nákladního vozu - Souboru („Soubor“ znamená každý soubor všech částí a příslušenství (dílů), které tvoří příslušný Vůz (tj. Šrotovatelných d...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka lehátkových železničních vozů Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 31. 08. 2023 ve 12:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 242 - provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce veřejného osvětlení - Jde o rekonstrukci - modernizaci veřejného osvětlení u odběrných míst RVO č. 20, 29, 32, 73 - Modernizace osvětlení spočívá ve výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací st...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace - rekonstrukce žst. - Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je nákup nové celokřižovatkové výhybky - Nákup nové celokřižovatkové výhybky s označením C49-1:9-190-zl-ČZp-b-KS-SK-K0 včetně dodání všech komponent a následně základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje Lokalita: - okres Hlav...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je školení údržby, demontáže a montáže čelisťových závěrů VZ200 pro pracovníky - Proškolení zaměstnanců správ tratí v obvodu OŘ z údržby, demontáže a montáže čelisťových závěrů VZ200 včetně vydání platného osvědčení v souladu s příslušnými technickými...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání bezbariérovosti - Pásový schodolez pro dopravu invalidního (i elektrického nebo na míru upraveného dětského) vozíčku po schodišťovém rameni - Nosnost uživatele i s vozíkem 200kg, bezpečnostní protiskluzové pásy a nastavitelná podpěra halv...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů - dodávka 1 ks štěpkovače a 220 ks kompostérů Lokalita: - okres Nymburk Termín pro podání nabídek: - 31.08.2023 ve 13:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodání a montáž nové vzduchotechniky pro laboratoř - a) doprava materiálu a osob do místa realizace - b) demontáž stávajícího systému potrubí - c) instalace, montáž nového systému/potrubí, včetně nutných stavebních úprav - d) zajištění povi...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je údržba cyklostezek realizace udržovacích prací a dalších činností za účelem provádění údržby cyklostezek ve správě Zadavatele, a to zejména realizace stavebních prací spočívajících v celoroční údržbě povrchu (vozovek) cyklostezek, úklid cyklostezek...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice II/244 třídy - Součástí úseku v obci Mratín je rekonstrukce a doplnění dešťové a splaškové kanalizace a dále výstavba chodníku v délce 42,21 m - V celém rek. úseku bude provedena obnova vodorovného a svislého dop...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - nástavba budovy - Stavba jednoduchého charakteru, která není členěna na objekty - V rámci projektu bude postaveno nové požární únikové schodiště a dále půdní vestavba, aby byla plně využita plocha stávající půdy - Zde vznikn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy stávající komunikace II/111 třídy - Součástí stavby jsou stranové přeložky kolidujících inženýrských sítí (zvláště sloupů nadzemního vedení v současné době umístěných v krajnici komunikace) a sanace nestabilního podloží kom...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava silnice III/2018 třídy - Stávající živičný povrch silnice vykazuje velký počet únavových trhlin ve stopách vozidel, trhliny při krajích vozovky, trhliny z nespojení a stáří asfaltových vrstev, deformace a rozpady obrusné vr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zřízení vodorovného dopravního značení, bezpečnostní prvky - Realizace vodorovného dopravního značení bude prováděna za pomocí barvy a strukturálního plastu v závislosti na jednotlivém pokynu zadavatele. - V oblasti cyklodopr...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava živičného krytu řešených úseků silnic a s provedením sanací v místech poruch konstrukčních vrstev - Dojde k odfrézování živičného krytu v celé ploše - V intravilánu obce Úholičky bude frézováno v tl. do 4cm (v prostoru k...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž komínu v kotelně - dodávka a montáž třívrstvého nerezového komínu s izolovanou keramickou vložkou o průměru 300 mm a montáž dopojení spotřebiče (teplovodního automatického kotle Benekov C250 o výkonu 250 kW) nerezovými kouřovody prů...

Poptávám: reklamu Popis: - poptávám pověšení reklamního banneru Rozsah: - banner o rozměrech 5 x 7 m - pověsit na zeď domu ve výšce asi 8 m Lokalita: - Frýdek-Místek Termín: - Ihned

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 482 469 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2023 | všechna práva vyhrazena