Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 23. 6. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: zemní práce

    Nalezeno 19 746 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava oplocení kolem areálu Lokalita: - Středočeský kraj Termín pro podání nabídek: - 04. 07. 2024 v 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba nouzového schodiště a únikové cesty - provedení stavby, včetně zabezpečení vydání pravomocného povolení stavby a následná realizace stavby podle zpracované projektové dokumentace - součástí předmětu plnění je zajištěn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - stavba komunikace - Úsek D0 stavba 511 je navržena jako šestipruh a začíná v křižovatce se Štěrboholskou radiálou (MÚK Českobrodská) se silnicí I/12, za níž následuje nová útvarová - Následně trasa pokračuje východně od Dubče,...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 – 28,94 vlevo a oprava odpočívky Lokalita: - okres Beroun Termín pro podání nabídek: - 30.07.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - novostavba dálnice I. třídy D7 - Tyto navazující úseky byly v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení spolu koordinovány - Koordinace bude probíhat s ohledem na skutečný stav realizace jednotlivých staveb - Řeše...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - provádění výsprav poškozeného povrchu vozovek silnic I/20, I/26 a I/27 třídy Lokalita: - Česká republika Termín pro podání nabídek: - 02.07.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - liniová stavba přeložky silnice I/27 třídy - Na své trase překonává přeložka drobné vodoteče, 2x železniční trať (nadjezdem a podjezdem) a podchází silnici II/183 - Na konci stavby se nachází styková křižovatka zajišťující přip...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - výstavba části vnějšího městského okruhu - Jedná se o novostavbu dvoupruhové pozemní komunikace v kategorii S 9,5/80 v délce 2,339  km Lokalita: - okres Opava Termín pro podání nabídek: - 15.07.2024 v 9:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž odvodňovacího žlabu - Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu - Trubní vedení - Kanalizační potrubí z...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce lávky pro pěší - Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 - Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 - Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 - Bourá...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace - vybudování nového zpevněného povrhu z asfaltového betonu - bude provedena výšková úprava a změna příčného spádu - délka komunikace je 149 m - více infromací naleznete v příloze Lokalita: - okres Praha-západ Termín p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - přeložka optických kabelů páteřní trasy etapa 10-12 Lokalita: - okres Chomutov Termín pro podání nabídek: - 05.07.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava stávající komunikace II/113 třídy - pokládka stmeleného souvrství krytu, řešení odvodnění, obnova nezpevněných krajnic, příkopů, výměna svodidel a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení - opravou dojde ke zvý...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce inženýrských sítí - provádění stavebních úprav stávající vozovky místní komunikace, chodníků a parkovacích zálivů, provádění stavebních úprav vodovodu a jednotné kanalizace včetně domovních přípojek a provedení výměn...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava opěrné zdi, která je součástí oplocení pozemku a garáže u objektu - Pomocné konstrukce při zabezpečení svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení - Pomocné konstrukce při zabezpečen svi...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - opravy vozovek a nástupiště - Demontáž, dodávka a montáž protiskluzové zámkové dlažby typ "H", 200 x 165 x 80mm, zhutnění povrchu, zaspárování křemičitým pískem, barva přírodní šedá, plocha vyspádována do 1ks ul. vpustí, 26,4t...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace - nová asfaltobetonová vozovka bude lemována silničními obrubami s doplněním uličních vpustí pro zajištění řádného odvodnění - součástí bude i vybudování zpevněných ploch pro kontejnery - veškeré podrobnosti naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněné plochy - rozebrání dlažeb, odstranění podkladů - zhotovení podkladu ze štěrkodrti - osazení silničních obrubníků apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Most Termín pro podání nabídek: - 25.0...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou zastávek MHD - zhotovení chodníků v provedení z betonové dlažby - zřízení nového veřejného osvětlení - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Most Termín pro podání nabídek: - 25.06. 2024 do 08:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce hokejbalového hřiště - hřiště bude ohrazeno stávajícím plastovým mantinelem uchyceným na pozinkované konstrukci - tato konstrukce s plastovými mantinely bude vyvýšena nad stávající asfaltový povrch o 15-20mm pomocí pozinkovaného jäklu 15...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 563 656 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena