Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 29. 5. 2022)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: zemní práce

    Nalezeno 11 313 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování nového zpevněného pryžového povrchu (včetně odvodnění) o rozměrech 8 x 10 m na stávajícím hřiště - Prašný povrch ze štěrkodrti stávajícího hřiště na zahradě MŠ bude nahrazen pryžovým se zhutněnými podkladními vrstvami...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava vstupního schodiště B2 - Demontáž stávajícího zábradlí – 2ks - Repase stávajícího zábradlí v dílně - Snesení stávající dlažby v plném rozsahu - Odstranění všech nesoudržných a degradovaných vrstev - Očištění podkladu až na soudržné vrstvy...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž herních prvků na zahradu MŠ - dodávka a montáž herních prvků na zahradu MŠ Na Výsluní, vč. dopadové plochy, základů a zemních prací pro základy a dopadovou plochu. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, nabídku je nutno podat na...

Poptávám: zemní práce Popis: - poptávám realizaci opravy části komunikace Labská penetračním makadamem Rozsah: - viz příloha Lokalita: - Říčany Termín: - 3.6. 2022 podání cenových nabídek - realizace opravy povrchu komunikace do 45 dnů od zaslání objednávky - délka provedení real...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - intenzifikace celého hrubého předčištění, Intenzifikace bude představovat stavební a technologické úpravy stávajícího objektu hrubého předčištění, výstavbu nového objektu jemných česlí a nutnou úpravu venkovních trubních rozvodů -...

Poptávám: zemní práce Popis: - poptávám zemní vrt pro budoucí patky pro ukotvení zábradlí - vrtákem o průměru 200 mm - hloubka 70 cm Množství: - počet vrtů cca 12 Lokalita: - Nebovidy u Brna Termín: - ihned

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování venkovních rekreačních ploch areálu účelového zařízení - V rámci této stavební akce zadavatel požaduje výstavbu venkovního hřiště, provedení terénních úprav, zpevněných ploch, opěrných zdí, oplocení, vegetačních úprav...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava vodovodního potrubí v areálu - Odstranění asfaltu cca 20 cm - Vybourání betonového panelu - Vybagrování zeminy - Demontáž stávajících šoupat 3 ks - Montáž nových šoupat 3 ks - 150 mm se zemní soupravou Lokalita:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - vybudování mobilního hrazení do objektu železničního podjezdu včetně podzemní těsnící stěny, - opevnění přilehlých částí svahů drážního tělesa a rekonstrukce odvodňovacího systému - mobilní protipovodňová stěna bude tvořena kom...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - místní komunikace - Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm - Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm - Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně - Rozebrání dlažeb z betonových...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou - Délka přípojky je 257 m a končí ve vodoměrné šachtě na pozemku p.č. 695 - V šachtě bude umístěna vodoměrná sestava - Vodovod do objektu výpravní budovy bude veden výkopem Lok...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava dvojkolí speciálního drážního vozidla MPV 22.1 – 001 v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a v souladu s technologickými postupy, interním předpisem zadavatele SŽ S8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel, čj. S6308/2021-SŽ-GŘ-O15 a v s...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba zpevněných ploch - plochy ze zámkové dlažby a zatravňovacích tvárnic - celková plocha 195 m2 - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Děčín Termín pro podání nabídek: - 27.05. 2022 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy lesní cesty - v celé délce bude povrch komunikace vyrovnán vrstvou ze štěrkodrti a poté budou položeny nové konstrukční vrstvy z asfaltového betonu - výměna stávajících trubních propustků, čištění krajnic - zpevnění hospodářských...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace workoutového a dětského hřiště - zemní a bourací práce - oplocení hřiště - dodávka herních prvků - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Ostrava-město Termín pro podání nabídek: - 09.06. 2022 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty - provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty, areálů a ostatního majetku objednatele - součástí plnění prová...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - OPRAVA SPORTOVNÍHO POVRCHU VE SPORTOVNÍ HALE - Jedná se o Městskou sportovní víceúčelovou halu F. J. Curie s tribunou - Rozměry haly jsou 45,8m x 29,1 m - Rozsah řešených ploch je 1144 m2 - Dodavatel dodá reference na reali...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - oprava oplocení areálu - Demontáž pletiva v 2m - Montáž pletiva v 2m na stávající sloupky - Pletivo poplastované drát oka pr 3mm, oka 50/50mm včetně veškerého upevňovacího a napínacího systému výška plativa 2 000mm - Motáž...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV - Jedná se o novou stavbu soustavy 220 ks DČOV včetně příslušenství - U domovních čistíren odpadních vod jsou navrhovanými parametry účinnost čištění - DČOV jsou navrhovány tak, aby v...

Poptávám: zemní práce Popis: - poptávám realizaci přípravných a výkopových prací na zhotovení terasy - jedná se o výkopové práce, zhutnění podloží, štěrk, správné navržení výšek ztraceného bednění - vše pro realizaci venkovní terasy Rozsah: - cca 60 m2, realizace i tří schodů na terasu L...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 311 731 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2022 | všechna práva vyhrazena