Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 23. 6. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: stavební činnost

    Nalezeno 2 428 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je revitalizace nivy vodního toku vytvořením mokřadní lokality, kterou budou tvořit tři tůně - hlavní funkcí úpravy bude podpora a zvýšení biodiverzity, dále zadržování vody v krajině, stabilizace ekologické kostry krajiny a estetická, krajinotvorná funk...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování nových VIP pokojů - elektroinstalace - konstrukce truhlářské - podlahy & obklady - malířské práce - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okresHradec Králové Termín pro podání nabídek: - 21.06. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rozšíření prostoru školní jídelny formou přístavby ke stávající budově školy - nová kapacita jídelny je navržena na 248 míst - prostory 1.NP zahrnují nové specializované učebny praktické výuky se zázemím - více informací naleznete v příloze Lok...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava chodníků - vysekání asfaltu - demontáž obrubníků - zhotovení podkladu ze štěrkodrti - dodání a položení zámkové dlažby - více informací naleznete v příloze Lokalita: - okres Nový Jičín Termín pro podání nabídek: - 20.06. 2024 do 10:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je náhrada havarijního sytému VISO Lokalita: - okres Česká Lípa Termín pro podání nabídek: - 22.07.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je odstranění havárie obytné věže - dojde k uložení a zabezpečení odklizeného materiálu pro jeho upotřebení v rámci dalších návazných kroků. - budou stabilizovány oba značně torzální fragmenty zdiva objektu První brány dle fotograficky doloženého, či ji...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zajištění přístavby a nástavby objektu - přístava a nástavba za účelem vybudování zázemí pro terénní služby charity - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Náchod Termín pro podání nabídek: - 04.07. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je náhrada havarijního systému VISO Lokalita: - okres Česká Lípa Termín pro podání nabídek: - 15.07.2024 v 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy - demontáž celé střešní konstrukce - výměna nosné konstrukce střechy a provedení kompletního střešního pláště - výměna světlíků - instalace řízeného větrání s rekuperací tepla v uče...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou vodohospodářské stavební práce charakteru oprav a údržby stávajícího upraveného koryta toku - obnovení původní kapacity souvisle upraveného úseku koryta toku v intravilánu odtěžením nánosů z průtočného profilu v celém úseku a dále zajištění podeml...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silových rozváděčů a návazných technologií v metru - elektroinstalační a demontážní práce apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Hlavní město Praha Termín pro podání nabídek: - 25.06. 2024 do 10:00 hodi...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a úpravy technologicko-technického vybavení stávajících objektů ČO - realizace nově navržených objektů - nezbytné úpravy hlavní provozní budovy - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Tachov Termín pro...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava revizní lávky pod středním polem mostu - celá konstrukce lávky bude vzhledem ke značným korozním úbytkům odstraněna a nahrazena novou konstrukcí - dřevěná mostovka bude nahrazena kompozitními rošty - veškeré podrobnosti naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a údržba stávající vodní nádrže - odbahnění prostoru zátopy nádrže - rekonstrukce hráze včetně bezpečnostního přelivu a spodní výpusti - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Chrudim Termín pro podání nabídek:...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba hlavních polních cest - ochrana vodovodu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Přerov Termín pro podání nabídek: - 14.06. 2024 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu ve velmi špatném stavu - nový most bude tvořen monolitickým železobetonovým polorámem o jednom poli - během výstavby nového mostu proběhne také přeložka veřejného osvětlení - veškeré podrobnosti naleznete v příloze...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je vybudování odborných učeben - podlahy - elektroinstalační práce - rozvody apod. - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 14.06.2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace teplárny - cílem modernizace je změna palivové základny při zachování stávajícího jmenovitého výkonu zdrojů tepla - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro podání nabídek: - 15.07.2024 d...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce šaten a sociálního zařízení - malby, nátěry - konstrukce truhlářské - podlahy - zdravotechnika - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Most Termín pro podání nabídek: - 07.06. 2024 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava střešního pláště - výměna hromosvodové soustavy na tomto plášti a instalace nových kotev záchytného systému - opravy střešního pláště jsou řešeny formou výměny hydroizolační vrstvy střechy, včetně opravy stávajícího hromosvodu - veškeré pod...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 563 725 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena