Máme připraveny poptávky z Vašeho oboru
Nyní 0 Kč paušální poplatek (platí do 28. 7. 2024)
Dalších 120 poptávek pro Vaši firmu. Zanechte nám Váš kontakt.

Poptávky s klíčovým slovem: betonářské práce

    Nalezeno 1 678 poptávek

Magazín Poptávky.cz

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zřízení venkovních zpevněných evakuačních ploch - betonářské a zemní práce apod. - více informací v příloze Lokalita: - okres Zlín Termín pro podání nabídek: - 25.07. 2024 do 10:00 hodin

Sháním stavebnictví: Popis: monolitická konstrukce mostku ze železobetonu Typ konstrukce: opěrná konstrukce mostku ze železobetonu Rozsah projektu: cca 40 m3 betonu Požadované materiály: - železobeton - beton C30/37 - XF4, XD3, B500B, - křídla mostu - želez...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu silnice - vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+ - hloubení příkopů, odstranění navýšených krajnic - úprava uličních znaků - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Mladá Boleslav Termín pro p...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava portálu dopravního značení - demontáž stávajícího portálu včetně základů - vybetonování nových základových betonových patek - oprava ploch a konstrukcí zasažených stavbou do původního stavu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokali...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je oprava lesních cest - vybudování nového propustku - stržení krajnic - pokládka hrubého kamenivo 32/63 o tl. 100 mm - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Plzeň-sever Termín pro podání nabídek: - 22.07. 2024 do 10:00 hod...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace trubních propustí a hospodářských sjezdů - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Domažlice Termín pro podání nabídek: - 22.07. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba komunikace - návrhová rychlost na komunikaci je 50 km/h - šířka jízdního pruhu na silnici je navržena 3,25 m a 0,25 vodící proužek - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Blansko Termín pro podání nabídek: - 26.0...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba polních cest - vybudování celkem 4 zpevněných polních cest - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Břeclav Termín pro podání nabídek: - 22.07. 2024 do 09:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku - celková délka trasy chodníku bude 667 m - průměrná pochůzí šířka chodníku bude 2,0 m - součástí stavebních prací je i zhotovení betonové pěší lávky - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Frýdek-Místek...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je novostavba cyklostezky s povrchem asfaltobetonovým v celkové délce 706 m - šířka asfaltobetonové vozovky 3 m s oboustrannou nezpevněnou krajnicí 0,5 m, o celkové zpevněné ploše 2 217 m2 - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je úprava koryta vodního toku - vybourání betonové konstrukce - na stávajících přehrážkách budou provedeny sanační práce spočívající v očištění obkladu a případném přespárování - nad soustavou těchto přehrážek je vybudována provizorní jednoduchá srub...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba nové lesní cesty - úprava pláně, návoz kamene - provedení podélného a příčného odvodnění - stavba odvozních míst - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Uherské Hradiště Termín pro podání nabídek: - 25.07. 2024 do...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba nové cesty na trasách původních přibližovacích linek - stavby odvozních míst - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Domažlice Termín pro podání nabídek: - 25.07. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je výstavba mimoúrovňové stezky pro pěší a cyklisty pod silnicí - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 17.07. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je modernizace a rozšíření sběrného dvora - rozšíření oplocení - zpevnění plochy betonovými panely - instalace variabilní betonové rampy určené pro přistavění kontejnerů na velkoobjemový odpad - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: -...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je stavba mostu - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby - realizace samotných stavebních prací - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Pardubice Termín pro podání nabídek: - 29.08. 2024 do 10:00 hodin

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace sítí technického vybavení - kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovod - rozšíření plynovodu - realizace veřejného osvětlení a místní komunikace - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Frýdek-Místek Ter...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu - dojde k odstranění vodorovné nosné konstrukce a zhotovení nové železobetonové desky zhotoví se nové římsy rovněž ze železobetonu - nové zábradlí z pozinkované oceli bude opatřeno nátěrem - veškeré podrobnosti naleznete v přílo...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je realizace polní cesty - cesta o délce 1,106 km, která je navržena v kategorii P 5,0/30 - vozovka bude provedena s krytem z asfaltového betonu, šířka vozovky je 4,0 m a 2 x 0,5 m štěrková krajnice - bude vysazeno 8 ks stromů a 123 m2 keřů - vešker...

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je zhotovení inženýrských sítí - výstavba kanalizace dešťové a splaškové, vodovodu a plynovodu - novostavba komunikace - vybudování také nového veřejného osvětlení - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Třebíč Termín pro po...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 572 025 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena