Renversé group s.r.o.

Zjednodušte si stavbu domu

Pojem "Inženýring" je pojem, který řada z nás nezná. Obecně lze říci, že se jedná o činnosti, které jsou nezbytné při téměř každé výstavbě. Jedná se o veškerou úřední agendu a mnohdy nazývanou „byrokracií“, spojenou s prováděním staveb. Výstavba domu tedy není jen o projektu zvoleného domu a stavební firmě, která Vám dům postaví. V souvislosti s Inženýringem Vám lze zajistit veškerá povolení nutná pro provedení stavby. Inženýring Vám může velmi pomoci, pokud máte problém s územním plánem, kdy lze zajistit změnu územního plánu a vyjádření dotčených orgánů státní správy, dohodnout vhodné postupy a zrealizovat navrhnutá řešení.

 Renversé group s.r.o. Vám nabízí:

 • Zastupování při všech jednáních s orgány státní správy a získání příslušných stanovisek
  a povolení od dotčených úřadů a účastníků řízení, případně jednání a uzavírání dohod se třetími stranami
 • Vyřízení ohlášení stavby
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Realizace činností nezbytných pro vydání územního rozhodnutí
 • Zajištění souvisejících majetkoprávních záležitostí (včetně vypořádání spoluvlastníků)
 • Věcná břemena
 • Vyřízení záborů
 • Zajištění posudku energetické náročnosti stavby
 • Zajištění geodetického zaměření

Kontaktní formulář

Renversé group s.r.o.

 • Špotzova 136/33
 • Praha 6 16100
 • IČ: 11972289

Kontaktní údaje

Kontaktní osoby

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 562 406 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena